Rojas vidusskola izstrādājusi TIEŠSAISTES STUNDU NOTEIKUMUS.

Rojas vidusskolas ir izstrādājusi TIEŠSAISTES STUNDU NOTEIKUMUS. Tāpat – turpmāk visu aktuālo informāciju par ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU Rojas vidusskola varēs meklēt vienuviet. Jo www.rojasvidusskolas.lv mājas lapā esam izveidojuši atsevišķu sadaļu ATTĀLINĀTĀ MĀCĪŠANĀS ( http://rojasvidusskola.lv/?page_id=7983 ). Zem šīs sadaļas pieejama informācija par noteikumiem, atbalsta iespējām, ieteikumi vecākiem.   Paldies! Un uz sadarbību! Rojas vidusskola.         Share

Uzmanību! (PAPILDINĀTS)

2020. gada 27. oktobrī Ministru kabinets ārkārtas sēdē lēma pagarināt attālināto mācību norises laiku 7.-12. klasēs līdz 6.decembrim.   Līdz 6.decembrim joprojām nenotiks interešu izglītības nodarbības klātienē, izņemot vienas grupas ietvaros. Nodarbības var rīkot individuāli klātienē vai arī attālināti. Tiek nodrošināta daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšana.      Share

UZMANĪBU!

UZMANĪBU! SVARĪGA INFORMĀCIJA! Šodien Rojas vidusskolas administrācijas sēdē tika pieņemts lēmums: 1.) No š.g. 12. oktobra līdz 16. oktobrim 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6., 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 10., 11. klasēm nodrošināt attālināto mācību procesu. 2. ) Attālinātajā mācību procesā skolotāji izmanto e-klasi, Zoom vai www.virtualaskola.lv, e-pastu. 3.) Saziņai izmantot tālruni, www.whatsapp.com. 4.) 1.-3. klasei stundas notiek sākumskolas korpusā. Skolā (klātienē) mācās “Pūcītes”, 1.-3. klases, 9.a, 9.b un 12. klase. Ja kāds skolēns saslimst šajās klasēs/grupās, tad attiecīgā klase mācās attālināti. ! ! ! Ja skolēns vēlas, viņš drīkst lietot aizsargmasku. Santa Veide, Rojas vidusskolas direktore, tālrunis: 29777814. Būsim atbildīgi! Share