Uzmanību! (PAPILDINĀTS)

2020. gada 27. oktobrī Ministru kabinets ārkārtas sēdē lēma pagarināt attālināto mācību norises laiku 7.-12. klasēs līdz 13. novembrim.   Līdz 13. novembrim joprojām nenotiks interešu izglītības nodarbības klātienē, izņemot vienas grupas ietvaros. Nodarbības var rīkot individuāli klātienē vai arī attālināti. Tiek nodrošināta daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšana.      Share

UZMANĪBU!

UZMANĪBU! SVARĪGA INFORMĀCIJA! Šodien Rojas vidusskolas administrācijas sēdē tika pieņemts lēmums: 1.) No š.g. 12. oktobra līdz 16. oktobrim 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6., 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 10., 11. klasēm nodrošināt attālināto mācību procesu. 2. ) Attālinātajā mācību procesā skolotāji izmanto e-klasi, Zoom vai www.virtualaskola.lv, e-pastu. 3.) Saziņai izmantot tālruni, www.whatsapp.com. 4.) 1.-3. klasei stundas notiek sākumskolas korpusā. Skolā (klātienē) mācās “Pūcītes”, 1.-3. klases, 9.a, 9.b un 12. klase. Ja kāds skolēns saslimst šajās klasēs/grupās, tad attiecīgā klase mācās attālināti. ! ! ! Ja skolēns vēlas, viņš drīkst lietot aizsargmasku. Santa Veide, Rojas vidusskolas direktore, tālrunis: 29777814. Būsim atbildīgi! Share