Arī Rojas viduskolā norisinājās Latvijas Veselības nedēļa – MOVE Week 2019

Veselības nedēļa jeb MOVE Week ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.  Tad nu arī Rojas vidusskolas lielā saime, maija beigās aktīvi pavadīja maija izskaņu. Paldies ikvienam! Lielam, mazam! Share

Aicinām jauniešus piedalīties projektu konkursā “Runā valsts – Y un Z paaudzes”.

Lai jauniešos radītu vēlmi iesaistīties valsts norisēs un pilsoniskajās līdzdarbošanās aktivitātēs, LV portāls izsludina multimediālo projektu konkursu “Runā valsts  – Y un Z paaudzes ”. Tā mērķis ir noskaidrot jauniešu redzējumu par iespējamiem nākotnes sadarbības un komunikācijas modeļiem starp valsti un sabiedrību. Izstrādāt un iesniegt savu multimediālo projektu ir aicināti 12. klases skolēni, kā arī sociālo un citu zinātņu bakalaura programmu studenti. Projekti ir iesniedzami līdz šī gada 15. maijam.  “Domājot par jaunās paaudzes līdzdalību sabiedrības norisēs un jauniešu vispārīgo skatījumu uz valstī un tās pārvaldē notiekošo, pieļauju, ka drīzumā savstarpējā saziņa ļoti strauji mainīsies. Tādēļ vajadzēs meklēt rīkus, kā to efektivizēt.  Jaunajai paaudzei ir savi, stipri atšķirīgi, uzskati un dzīves redzējums. Ja esi piedzimis un audzis tehnoloģiju laikmetā un pieradis tās lietot, šīs prasmes ļauj būt soli priekšā.  Ar šo konkursu vēlamies pajautāt mūsu jauniešiem, kāda, viņuprāt, valsts un sabiedriskajos procesos ir viņu loma, un noskaidrot viņu redzējumu par nākotnes labāko komunikācijas modeli starp valsts pārvaldi un sabiedrību.  Jauniešu viedoklis dod iespēju mums izdarīt secinājumus ne tikai par savu darbu, bet arī kopumā palīdzēt valsts pārvaldes sektoram,” uzsver oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. Savukārt LV portāla direktore Zaida Kalniņa atzīst: “Latvijā ir ļoti daudz gudru un Lasīt vairāk…

Rojas vidusskolas uzsākusi dalību projektā ” Pumpurs”.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī Lasīt vairāk…

Programmas “Latvijas skolas soma” norise Rojas vidusskolā.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. (https://lv100.lv/)   Latvijas Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 1.semestrī Rojas vidusskolas skolēni apmeklēja muzejus, koncertus, izstādes, radošās darbnīcas, lekcijas dažādās Latvijas vietās. Projekts paredz finansējumu izmantot programmas izmaksu segšanai par pasākumiem, kas dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru, izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas un kas Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības; Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes; zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā; Latvijas daba un kultūrainava.   Mūsu skolēni 2018./2019. m. g. I semestrī apmeklējuši Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas lauksaimniecības muzeju, Jaunmoku pili, Pūres šokolādes darbnīcu, Ilūziju muzeju, Agneses Rakovskas koncertu, tikušies ar “Avārijas brigādes” māksliniekiem un iepazinušies ar leļļu kino veidošanu, ieskaņošanu, tikušies ar vokālās studijas “Tonis” dalībniecēm un klausījušies meiteņu muzicēšanā, mācību stundās skatījušies latviešu režisoru izglītojošas dokumentālās un mākslas filmas, apmeklējuši kinoteātri “Auseklis”.   Muzejus, izrādes, izstādes, koncertus apmeklēsim arī 2.semestrī. Paldies Latvijas valstij par Lasīt vairāk…