Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā

Darba pasaule 21.gadsimtā ir ļoti mainīga, tāpēc jauniešiem jau mācoties skolā jāpilnveido savas karjeras vadības prasmes jeb kompetences: spēja skaidri identificēt prasmes, vērtības, intereses, spēja identificēt jomas savai personīgai, profesionālai attīstībai un nepieciešamos resursus, atbalstu un palīdzību, plānot savu rīcību laikā, pieņemt lēmumus un tikt galā ar nenoteiktību.

Rojas vidusskolā tiek realizēta karjeras izglītības programma, kura ir integrēta audzināšanas un mācību darbā: stundās un pasākumos. Karjeras attīstības atbalsts tiek sniegts izglītojamajiem, viņu vecākiem un  pedagogiem. Individuālās un grupu konsultācijas vada pedagogs karjeras konsultants Inta Plāte un plānotas aktivitātes tiek visām klašu grupām. Šogad esam iecerējuši aktīvāk sadarboties ar Rojas novada uzņēmējiem. (www.rojasvidusskola.lv -Karjera)

Continue reading “Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā”

Skolas medmāsa informē!

Skolas medmāsas informācija vecākiem

Cienījamie vecāki!

  • Katru gadu visiem bērniem ir jāiziet profilaktiskā veselības pārbaude pie sava ģimenes ārsta. Pēc pārbaudes ārsts izsniedz profilaktiskās pārbaudes lapu, kura ir jāiesniedz skolā medmāsai.
  • Bērna vakcinācija (revakcinācija) notiek sekojošos vecumos: 7 g.vec., 12.g.vec. (tikai meitenēm), 14 g.vec. un ik pēc 10 gadiem. Pastāv arī stipri individuāls bērna vakcinācijas kalendārs.
  • Ja bērnam kas skolā gadījies, tad vecāki tiek par to informēti telefoniski vai tiek veikts ieraksts skolēna dienasgrāmatā.

Ekskursija uz Jūrmalu

20. oktobrī 5.a klases skolēni audzinātājas un četru vecāku pavadībā devās uz Jūrmalu,

lai apskatītu Jūrmalas brīvdabas muzeju un lielāko globusu Latvijā.

Interesanti un aizrautīgi darboties Izklaides un izglītības centrā “Zili brīnumi”,

pusdienot restorānā un dienas nogurumu “noskalot” Līvu akvaparkā.

Izklaides centrā skolēni varēja darboties ar neparastiem un interaktīviem eksponātiem,

sadarboties komandā un uzzināt, cik interesants var būt pasākuma organizatora darbs.

Uzzināja, ka organizatoram jābūt radošam, ļoti pacietīgam, jāmīl bērni.

Jāprot vismaz 3 valodas. Ir jāsadarbojas ar dažāda vecuma bērniem.

Skolēniem centrā vislabāk patika likt kopā dažāda lieluma un formas būvmoduļus.

 

(5.a klases audzinātāja –  Svetlana Mediņa)

Izzinājām Roju.

Vai Tu zini, ka vārds Roja nozīmē duļķupe un cik Rojas novadā ir hosteļu? Uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem atbildes…

Posted by Rojas vidusskola on sestdiena, 2017. gada 4. novembris

Cik sver mana skolas soma?

Pirmdien, 9.oktobrī, Rojas vidusskolas  Vecāku domes pārstāvji, kopā ar skolas direktori Santu Veidi, viesojās klases stundās, lai svērtu, pētītu un analizētu skolas somu saturu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 nosaka pārnēsājamo priekšmetu smaguma normas dažādām vecuma grupām, un šīs tikšanās mērķis bija vērst skolēnu uzmanību uz to, cik būtiski ir ne tikai atcerēties paņemt visu vajadzīgo līdzi, bet arī nepārslogot savu organismu ar liekiem smagumiem.

Pavisam kopā šajā dienā tika nosvērtas 150 somas, no kurām vieglākā svēra 2kg (1.klase), bet smagākā 9,6kg (9.klase).

Katrā klasē tika meklēti vismaz 5 brīvprātīgie somu svēršanai, un dažu somu saturs, ja to īpašnieki piekrita, tika izkrāmēts uz galda sīkākai izpētei – vai uz skolu līdzi bijis viss nepieciešamais, un bez kā varētu iztikt.

Tas, ka katrā klasē ir vairāki bērni, kuru somas iekļaujas MK noteikumu normatīvos, vieš cerības, ka noteiktās svara normas ir izpildāmas. Tomēr somas virs noteiktā svara, it īpaši vidējās klašu grupās, nav retums.

  • Ko no somās atrastā var atstāt mājās? – visbiežāk tās ir grāmatas un burtnīcas mācībās, kas nav šīs dienas stundu sarakstā; arī pārpildītajiem penāļiem noderētu revīzija.
  • Kas vēl ir manā skolas somā? – Bibliotēkas grāmatas, ūdens pudeles, sviestmaizes, lietas ārpusklases aktivitātēm, t.sk., mūzikas/mākslas skolai utt. Vai man tās visu laiku jānēsā līdzi, vai varbūt iespējams tās kaut kur uzglabāt?
  • Cik sver tukša skolas soma? – izrādās, tukšas somas sver sākot no 300 gramiem līdz pat 2 kg un vairāk. Mazāks svars gan nenozīmē, ka soma labāka, jo svarīgi arī, lai tā būtu ergonomiski pielāgota un ērta. Tomēr līdzīgas kvalitātes gadījumā – labāk ņemam vieglāko.
  • Ko var atstāt skolā? – mazākajās klasītes mākslas un darbmācības piederumus, kā arī sporta tērpu iespējams glabāt klasē. Atsevišķos priekšmetos mācību grāmatas pieejamas dubulteksemplārā, no kuriem vienu var glabāt skolā, otru mājās. Gribi zināt, kurā? – pajautā savam skolēnam / skolotājam.

Ceram, ka šis pasākums vērsīs gan pašu skolēnu, gan vecāku uzmanību tam, ko ikdienā bērni nes uz saviem pleciem, un rosinās ik vakaru pārskatīt skolas somas saturu.

Jo mums rūp mūsu nākotne!

(Skolas Domes vecāku pārstāve Kristīne Maslovska)

Vai Tu mīli lasīt grāmatas?

Pie mums šodien ciemos Marta Sakniņa, topošā bibliotekāre, jeb informācijas speciāliste, kā to mūsdienās gudri dēvē…

Posted by Rojas vidusskola on piektdiena, 2017. gada 15. septembris