Dzejas dienas “Raibajā pasaulē”

Posted by Rojas vidusskola on ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris

Rojas vidusskolā tiek realizēts projekts.

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības:

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Rojas vidusskolā projektu realizēs 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.

Projekta atbalsta pasākumi:

  • Pēcpusdienu nodarbības „Mācies mācīties” 2.- 4.klasēm un 5.-6.klasēm;
  • Pedagoga palīgs matemātikas stundās izglītojamiem 2.- 4.klasē un 6.-7.klasē;
  • Mācību vizīte uz Aspazijas un Raiņa muzeju. Teātra izrādes „Uguns un nakts” apmeklējums;
  • Mācību vizīte uz bērnu zinātnes centru „Tehnoannas pagrabi”;
  • Elektroinženierijas pulciņš, lai skolēni apgūtu praktiskās elektronikas pamatus un programmēšanu;
  • Pedagogu profesionālā pilnveide.

Sīkāku informāciju par atbalsta pasākumiem projektā var uzzināt pa telefonu 28658041; 29209252.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Anita Kurmiņa

Kopgalda ēdienkarte 1.-5. klasēm.

Kopgalda ēdienkarti (4.-15.septembris) – vari lejuplādēt ŠEIT.

 

Uz atkal redzēšanos!

Pavisam pamanot ir atjoņojis septembris.
Gada vispriecīgākais laiks, jo visi mēs atkal satiksimies.
Lai kopā dotos tālāk pa gudrības un izaugsmes kāpnēm.

Priecājies!
Mēs atkal varēsim viens otram līdzās būt.
Un mācīties viens no otra.

Gaidīsim Tevi 1.septembrī, Rojas vidusskolā.
8:30 Rojas kultūras centrā norisināsies svinīgais pasākums.
Savukārt pēc svinīgā pasākuma, notiks klases stunda.
Kura var norisināties kaut līdz sestdienas rītam.
Jo satikšanās priekā, vienmēr laiks apstājas.

Gaidīsim Tevi, ļoti!
Arī Tavu mammu, tēti, omi, opi…
Visus, visus, kuri jūtas piederīgi savai Rojas vidusskolai.

4.septembrī – sportojam!

Kad darbs ir godam paveikts!

31.maijs ir mācību gada pēdējā diena, kad sanākam kopā izvērtēt paveikto un pateikt paldies skolēniem un skolotājiem par Rojas vidusskolas vārda nešanu aiz novada robežām!

Šogad skolēni piedalījušies:

11 mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādēs: matemātikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmija, ekonomikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, krievu valodas, vēstures, vizuālās mākslas mājturības.

5.-12. klašu grupā: 74 dalības, 45 dalībnieki, 23 godalgotās vietas.

Augstākie sasniegumi:

12.a kl. skolniecei Elīnai Paulai – 1. vieta starpnovadu un dalība Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē,

8. kl. skolniekam  Kristapam Ričardam Freimanim – 2. vieta starpnovadu un dalība Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē,

8. kl. skolniecei Paulai Feldmanei – Atzinība Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē,

7. b klases skolniekam Žalolidinam Makhmuduvam – 2. vieta starpnovadu un dalība Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē.

15 dažādos konkursos: 56 skolēni, 73 dalības.

Augstākie sasniegumi:

11. klases skolēniem Adriānai Zembahai un Emīlam Riekstiņam – dalība valsts skolēnu ZPD lasījumos,

5.b kl. skolniekam Dāvidam Liepam – augstā 2. vieta valstī starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”,

11. kl. skolniecēm  U. Dravnieces, D. Valdemāres un A. Zembahas – darbs starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Solis gleznā”, kas ievietots kalendārā.

LJA konkurss “Enkurs” – 3.vieta pusfinālā un izcīnīta dalība finālā Latvijas Jūras akadēmijā.

Dalība citos konkursos:

vizuālās mākslas konkursā “Solis gleznā”, “Es dzīvoju pie jūras”, “Kurzemas toņi un pustoņi”,

vides jomā: Mans mazais pārgājiens, Zaļais restarts, BIO ekonomikas skola, Iepazīsti Latvijas putnus, Kurzemes mazpulku pieccīņa, Dabas ģeometrija,

Fizikā – “Experiments”

Matemātikā – “Ķengurs”

TV konkurss “Gudrs vēl gudrāks”

Četras klases piedalījās sacensībās “ZZ čempionāts” un 6.a pārstāvēja skolu finālā.

Sporta olimpiādē startēja 64 skolēni. Augstākie sasniegumi vidusskolas jauniešiem – 3. vieta Kurzemes reģiona basketbolā, bet 4.-5.kl. skolēniem – starptautiskās NBA sacensības basketbolā.