„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes Rojas novadā 2017./2018.m.g.

Lai iepazītu darba vidi un profesijas, izzinātu sevi un pieņemtu lēmumus, izzinātu izglītības iespējas Rojas novadā notikuši 17 karjeras attīstības atbalsta pasākumi, no kuriem 13 ar projekta līdzfinansējumu. Ar profesijām darba vidē iepazinušas 3 klases. 8.b klase profesijas izzināja šokolādes ražotnē Pūrē, 5.klase iepazina pasākumu vadītāja profesiju Jūrmalā nodarbībā “Izzinu pasauli”,  bet 8.a klase izzināja profesijas, kuras var apgūt Liepājas Valsts tehnikumā, piedaloties arī radošajās darbnīcās.             Par 24 profesiju piemērotību 34 jaunieši pārliecinājās pasākumā “Mana sapņu profesija” , piedaloties “Ēnu diena 2018”.             Martā uzzināt par profesijām, kuras saistītas ar informātiku, datoriku un programmēšanu, 1.-3.klašu skolēni varēja interaktīvajās nodarbībās “Aizraujoši par programmēšanu un robotiku”. 4.klašu skolēni nodarbībā “Kas ir profesija?” izvērtēja sevi un noskaidroja, kādi faktori ietekmē lēmumu par profesijas izvēli.  4.-7.klašu  skolēni iepazina profesijas, kurās noteikti ir noderīgas fizikas un ķīmijas zināšanas, piedaloties SIA „Aspired” vadītajā tehniskās jaunrades  pasākumā „Izzini, pēti un eksperimentē”.             Radoša sadarbība izveidojusies ar Rojas jaunatnes lietu speciālistiem: Rojā un Rudē pavasara brīvlaikā notika nodarbības, iepazīstot profesijas ēdināšanas jomā, bet augustā jaunieši dosies uz Dundagu uzzināt par uzņēmējdarbību pasākumā „No idejas līdz realitātei”.             Šogad vairāk pievērsām jauniešu uzmanību ar jūru saistītām profesionālajām jomām pasākumos “Satiec savu meistaru” un “Pie jūras dzīve mana”, tiekoties Lasīt vairāk…

Konkurss “Vai Tu mīli jūru?”/NOLIKUMS.

Pavisam drīz jau 30.maijs.. Un vai zini, kas šajā pirms-vasaras brīvlaika dienā Rojas vidusskolā ir paredzēts? Zini? Ja nezini un nevari arī uzminēt. Tad pateiksim Tev priekšā…   Šajā dienā, Rojas vidusskolā norisināsies tradicionālais konkurss ” Vai Tu mīli jūru?”… Šogad tas paredzēts pavisam interesants un aizraujošs.. Konkursa dienas noslēgumā būs BALLE. Jā, jā.. īsta zvejnieku balle, Rojas kultūras centrā.. Tuvākās norādes/konkursa NOLIKUMU meklē www.rojasvidusskola.lv/ Un nenokavē savas klases pieteikšanos.   Paskubini audzinātāju, uzruna klases biedrus… Un AIZIET.. Domājam par komandas noformējumu. Mācāmies mezglus, Morzes ābeci, signālkarodziņus… Veidojam radošo uzdevumu.. Un piedalāmies. Uz tikšanos! . NOLIKUMS – meklē ŠEIT Share

Rojas vidusskolā būs siltā smilšu kaste.Un Dabas vides estētikas studija.

Mums ir ļoti, ļoti, ļoti labas ziņas. Rojas novads kopā ar Rojas vidusskolu AUG un ATTĪSTĀS. Mēs skatāmies tālāk un redzam netradicionālāk. ( http://roja.lv/lv/jaunumi/ ) “Rojas novada domei 22.02.2018. apstiprināts projekts “Dabas vides estētikas studija”. Projekta ietvaros, Rojas vidusskolā, tiks uzstādīta silto smilšu iekārta – izgudrojums, kam piešķirts patents Nr. 14477. Projekta “Siltā smilšu kaste/dabas vides estētikas studija” kabinets bērnam vai pieaugušajam dod iespēju baudīt smilšu pieskārienus visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem, tā nodrošinot bērna vai pieaugušā vajadzību pēc siltuma un dabīgu sajūtu pieredzes. Iekārta paredzēta radošām, vispār attīstošām, izglītojošām nodarbībām; fiziskām aktivitātēm un rehabilitācijas pasākumiem gan individuālām, gan mazo grupu nodarbībām. Smilšu kaste pieejama arī pieaugušajiem, Share

Mūsu lepnums.Iegūta ceļazīme uz Briseli.

Mūsu 12.klases skolnieces Dārta Valdemāre, Andriana Zembaha, Una Dravniece, Estere Sīpliņa un vēstures skolotāja Inga Puntule ieguvušas ceļazīmi uz Briseli, jo uzvarējušas konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki.” Meitenes strādāja pie darba “Rojas Selgas iela toreiz un tagad.” Iegūtā balva – ceļojums tiks izmantots 19. jūnijā. Paldies Rojas muzeja darbiniekiem par sadarbību. Lepojamies ļoti, ļoti ar skolotāju un mūsu meitenēm. Prieks! Prieks! Prieks! Share

Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā

Darba pasaule 21.gadsimtā ir ļoti mainīga, tāpēc jauniešiem jau mācoties skolā jāpilnveido savas karjeras vadības prasmes jeb kompetences: spēja skaidri identificēt prasmes, vērtības, intereses, spēja identificēt jomas savai personīgai, profesionālai attīstībai un nepieciešamos resursus, atbalstu un palīdzību, plānot savu rīcību laikā, pieņemt lēmumus un tikt galā ar nenoteiktību. Rojas vidusskolā tiek realizēta karjeras izglītības programma, kura ir integrēta audzināšanas un mācību darbā: stundās un pasākumos. Karjeras attīstības atbalsts tiek sniegts izglītojamajiem, viņu vecākiem un  pedagogiem. Individuālās un grupu konsultācijas vada pedagogs karjeras konsultants Inta Plāte un plānotas aktivitātes tiek visām klašu grupām. Šogad esam iecerējuši aktīvāk sadarboties ar Rojas novada uzņēmējiem. (www.rojasvidusskola.lv -Karjera) Share