SILTĀS SMILŠU KASTES ATKLĀŠANA ROJAS VIDUSSKOLĀ.

Rojas vidusskolā – 3.septembris bija ne tikai jaunā mācību gada iesākšanās diena, bet arī liels notikums Rojas vidusskolā, un gribētos teikt, ka pat visā Rojas novadā… Jo tika atklāta, atvērta Daba vides estētikas studija, kurā būs pieejama Siltā smilšu kaste (warmsandbox.lv). Drīzumā tiks sagatavota informācija par Dabas vides estētikas studijas/siltās smilšu kastes iespējām, pieejamību un visu citu kas sabiedrību varētu interesēt. Paldies ikvienam, kurš līdzdarbojās un bija kopā ar mums, lai Rojas vidusskolā kas tāds taptu. Liels, liels paldies Rojas novada Domes attistības nodaļai, īpaši Agnesei Veckāganei. Paldies idejas autorei Diānai Timofejevai, Rojas vidusskolas direktorei Santai Veidei, visiem skolas darba rūķiem un siltš smilšu kastes speciālistiem: Aigai S.,Ingai O., Aijai K., Evitai R.M.. Nu arī Kurzemes Ziemeļos cilvēkiem būs “silti” gan ziemā, gan vēlos rudeņos, agros pavasaros. Paldies!       Share

MUMS IR TIK ĻOTI LIELS PRIEKS UN GANDARĪJUMS.

Mēs lepojamies ar 12. klases absolventu rezultātiem valsts pārbaudījumos! Latviešu valodā vidēji 73% (1.vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 52,56% . Matemātikā vidēji 45,78% (1.vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 34,63%. Angļu valodā – 66,69% (4. vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 61,85%. Rojas vidusskolas skolotāji ir neizsakāmi gandarīti par ieguldīto darbu. Paldies Jums DIVPADSMITIE! Lai Jums veiksmīgs pirmais studiju gads! Tikpat liels prieks ir par mūsu 9.klašu skolēnu augstajiem vērtējumiem valsts pārbaudes darbos. Ļoti priecāsimies ar Jums tikties Zinību dienā! Darbā ar talantīgajiem skolēniem mazo skolu grupā Rojas vidusskolai 44. rezultāts. Tiek vērtēti olimpiāžu rezultāti valstī, atklāto olimpiāžu rezultāti un Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti.  Mēs priecājamies! Ļoti, ļoti!   Share

3.SEPTEMBRĪ – ROJAS VIDUSSKOLĀ – SILTĀS SMILŠU KASTES ATKLĀŠANA

Draugi! 3.septembrī, plkst. 13:00 – Rojas vidusskolā liels notikums – siltās smilšu kastes/dabas vides estētikas studijas atklāšana. Atnāc! Gaidīsim Tevi! ( http://roja.lv/lv/jaunumi/ ) Projekta “Siltā smilšu kaste/dabas vides estētikas studija” kabinets bērnam vai pieaugušajam dod iespēju baudīt smilšu pieskārienus visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem, tā nodrošinot bērna vai pieaugušā vajadzību pēc siltuma un dabīgu sajūtu pieredzes. Iekārta paredzēta radošām, vispār attīstošām, izglītojošām nodarbībām; fiziskām aktivitātēm un rehabilitācijas pasākumiem gan individuālām, gan mazo grupu nodarbībām. Smilšu kaste pieejama arī pieaugušajiem, darbošanās notiek ar rokām, bet bērns šajā laikā darbojas silto smilšu kastē. Silto smilšu iekārtas komplekts “Warmsandbox” tiks izvietots Rojas vidusskolas telpās. Pie mums būs izveidota šī studija visiem novada iedzīvotājiem, kā arī blakus novada ļaudīm.” Jāpiebilst gan..ka.. Siltajā smilšu kastē drīkst strādāt tikai sertificēts pedagogs. Kurš ievērojot nodarbību struktūru un katra bērna/pieaugušā individuālās prasības, nodarbību strukturēti, balstoties uz metodiku, atbildīgi vada. Siltās smilšu kastes sertifikāts ir mūsu skolas sociālajam pedagogam Evitai Riekstiņai-Maurei. Par speciālistiem tūlīt, tūlīt kļūs un varēs strādāt siltajā smilšu kastes iekārtā – Rojas vidusskolas skolotājas Aiga Sīpola un Inga Otmane, pirmskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” skolotāja – Aija Krontāle. www.dabasvestnieciba.lv www.warmsandbox.com www.rojasvidusskola.lv www.roja.lv Share

3.SEPTEMBRIS – ROJAS VIDUSSKOLĀ

Šodien.. nedaudz sajūtams rudens. Nenoliedzami tas mudina domāt par gaidāmo..sagaidāmo.. Tādēļ draugi mīļie… Informējam, ka Rojas vidusskolā jaunais mācību gads tiks uzsākts 3.septembrī, plkst. 8:30 ar svinīgo pasākumu (stadionā/lietus gadījumā skolas sporta zālē). Pēc pasākuma, kā ierasts, satikšanās ar klases audzinātājiem. Vispār mēs, Rojas vidusskolas, kolektīvs.. esam neizsakāmi priecīgi, par atkal satikšanos.. Jo tas nozīmē, ka mēs augam un attīstāmies. Paldies. Un. Mēs Tevi gaidīsim. Gan Tevi, gan Tavu ģimeni, lai atzīmētu jaunā mācību gada sākšanos. Nu ko…. Uz atkal satikšanos – draugi! Share