Aizstāvēti zinātniski pētnieciskie darbi valsts mērogā

Latvijas 41. izglītojamo zinātniskajā konferencē Rīgā piedalījās Rojas vidusskolas 11.klases skolēni…Adriana Zembaha ar darbu “ Zivju apstrāde Rojas novadā mūsdienās”   un Emīls Riekstiņš- “Enerģijas dzērieni un to ietekme uz cilvēka veselību”. Adriana saņēma Pateicības rakstu , darba vadītāja skolotāja Maija Leitarte, un Emīls Atzinības rakstu, darba vadītāja Māra Folkmane. Paldies skolotājām un skolēniem par ieguldīto darbu.