Mazpulku pieccīņa Kurzemē.

Rojas vidusskola tika uzrunāta un piekrita piedalīties šajā dzīves prasmju konkursā 2.-9. klašu skolēniem, kurš norisinājās Druvas vidusskolā. Lai arī skolā mazpulku organizācija nav nodibināta, skolotāja Raida Koroļova uzņēmās iniciatīvu saorganizēt komandu, lai pieņemtu šo izaicinājumu.

Kas ir Mazpulku pieccīņa? Tā ir individuāla sacensība, kas notiek starp mazpulku dalībniekiem. Mazpulku organizētāji atjauno šo konkursu, lai atgādinātu bērniem un jauniešiem, ka dzīve kļūst skaistāka un laimīgāka, ja ikdienā bez pūlēm vari tikt galā ar pavisam vienkāršām lietām – proti iešūt iztrūkušu pogu, iepriecināt ģimeni ar paša gatavotām brokastīm, droši sadarboties ar vienaudžiem

nestandarta situācijā, māki izrēķināt procentus no naudas summas, zini kā sauc Latvijas upi, kurai brauc pāri u.c. darbus un praktiskas mācības. Komandas dalībnieki sacensībām gatavojās individuāli, aicinot palīgā arī skolotājus. Jebkuras pūles un ieguldītais darbs atalgojas arī ar godalgotām vietām. 4.-5. klašu grupā Kristapam Vecbērzam 1.vieta, 6.-7. klašu grupā Miķelim Gitendorfam 1.vieta, 8.-9 klašu grupā Evai Kiršteinei 1. vieta. Paula Feldmane (3.b) un Kristaps Ričards Freimanis (8.kl) savās vecuma grupās ierindojās 3.vietā, bet Evija Mindere (4.a) un Megija Janševica (7.a) ieguva Atzinības rakstu.

            Paldies vecākiem, kuri palīdzēja sagatavoties šiem uzdevumiem, un paldies skolotājiem – R. Koroļovai – kā komandas galvenajai vadonei un  M. Maurmanei, V Freimanei, M. Brusbārdei, I. Mazkalniņai, A. Sebrei-Līkopai par palīdzību komandas sagatavošanas posmā.

(rakstu sagatavoja – Antra Ozollapa)