Rojas vidusskolā tiek realizēts projekts.

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības:

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Rojas vidusskolā projektu realizēs 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.

Projekta atbalsta pasākumi:

  • Pēcpusdienu nodarbības „Mācies mācīties” 2.- 4.klasēm un 5.-6.klasēm;
  • Pedagoga palīgs matemātikas stundās izglītojamiem 2.- 4.klasē un 6.-7.klasē;
  • Mācību vizīte uz Aspazijas un Raiņa muzeju. Teātra izrādes „Uguns un nakts” apmeklējums;
  • Mācību vizīte uz bērnu zinātnes centru „Tehnoannas pagrabi”;
  • Elektroinženierijas pulciņš, lai skolēni apgūtu praktiskās elektronikas pamatus un programmēšanu;
  • Pedagogu profesionālā pilnveide.

Sīkāku informāciju par atbalsta pasākumiem projektā var uzzināt pa telefonu 28658041; 29209252.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Anita Kurmiņa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *