Rojas vidusskolā būs siltā smilšu kaste.Un Dabas vides estētikas studija.

Mums ir ļoti, ļoti, ļoti labas ziņas.

Rojas novads kopā ar Rojas vidusskolu AUG un ATTĪSTĀS.

Mēs skatāmies tālāk un redzam netradicionālāk.

( http://roja.lv/lv/jaunumi/ )

“Rojas novada domei 22.02.2018. apstiprināts projekts “Dabas vides estētikas studija”.

Projekta ietvaros, Rojas vidusskolā, tiks uzstādīta silto smilšu iekārta – izgudrojums, kam piešķirts patents Nr. 14477.

Projekta “Siltā smilšu kaste/dabas vides estētikas studija” kabinets bērnam vai pieaugušajam dod iespēju baudīt smilšu

pieskārienus visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem, tā nodrošinot bērna vai pieaugušā vajadzību pēc siltuma un

dabīgu sajūtu pieredzes. Iekārta paredzēta radošām, vispār attīstošām, izglītojošām nodarbībām; fiziskām aktivitātēm un

rehabilitācijas pasākumiem gan individuālām, gan mazo grupu nodarbībām. Smilšu kaste pieejama arī pieaugušajiem,

darbošanās notiek ar rokām, bet bērns šajā laikā darbojas silto smilšu kastē. Silto smilšu iekārtas komplekts

“Warmsandbox” tiks izvietots Rojas vidusskolas telpās, jo bērnu skolā paliek arvien mazāk un atbrīvojas telpas,

kur izveidot šo studiju visiem novada iedzīvotājiem, kā arī blakus novada ļaudīm.”

 Attēlu rezultāti vaicājumam “dabas vides estētikas siltā smilÅ¡u kaste”

Attēlu rezultāti vaicājumam “dabas vides estētikas siltā smilšu kaste”

Jāpiebilst gan..ka..

Siltajā smilšu kastē drīkst strādāt tikai sertificēts pedagogs.

Kurš ievērojot nodarbību struktūru un katra bērna/pieaugušā individuālās prasības, nodarbību strukturēti,

balstoties uz metodiku, atbildīgi vada.

Siltās smilšu kastes sertifikāts ir mūsu skolas sociālajam pedagogam Evitai Riekstiņai-Maurei.

Gadu ilgas mācības (ar 12 prakses stundām ) uzsāks un par speciālistiem kļūs un varēs

strādāt siltajā smilšu kastes iekārtā – skolotājas Aiga Sīpola, Liene Frīdenvalda, Aija Krontāle.

www.warmsandbox.com
www.dabasvestnieciba.lv
www.roja.lv
www.rojasvidusskola.lv