„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes Rojas novadā 2017./2018.m.g.

Lai iepazītu darba vidi un profesijas, izzinātu sevi un pieņemtu lēmumus, izzinātu izglītības iespējas Rojas novadā notikuši 17 karjeras attīstības atbalsta pasākumi, no kuriem 13 ar projekta līdzfinansējumu.

Ar profesijām darba vidē iepazinušas 3 klases. 8.b klase profesijas izzināja šokolādes ražotnē Pūrē, 5.klase iepazina pasākumu vadītāja profesiju Jūrmalā nodarbībā “Izzinu pasauli”,  bet 8.a klase izzināja profesijas, kuras var apgūt Liepājas Valsts tehnikumā, piedaloties arī radošajās darbnīcās.

            Par 24 profesiju piemērotību 34 jaunieši pārliecinājās pasākumā “Mana sapņu profesija” , piedaloties “Ēnu diena 2018”.

            Martā uzzināt par profesijām, kuras saistītas ar informātiku, datoriku un programmēšanu, 1.-3.klašu skolēni varēja interaktīvajās nodarbībās “Aizraujoši par programmēšanu un robotiku”.

4.klašu skolēni nodarbībā “Kas ir profesija?” izvērtēja sevi un noskaidroja, kādi faktori ietekmē lēmumu par profesijas izvēli.  4.-7.klašu  skolēni iepazina profesijas, kurās noteikti ir noderīgas fizikas un ķīmijas zināšanas, piedaloties SIA „Aspired” vadītajā tehniskās jaunrades  pasākumā „Izzini, pēti un eksperimentē”.

            Radoša sadarbība izveidojusies ar Rojas jaunatnes lietu speciālistiem: Rojā un Rudē pavasara brīvlaikā notika nodarbības, iepazīstot profesijas ēdināšanas jomā, bet augustā jaunieši dosies uz Dundagu uzzināt par uzņēmējdarbību pasākumā „No idejas līdz realitātei”.

            Šogad vairāk pievērsām jauniešu uzmanību ar jūru saistītām profesionālajām jomām pasākumos “Satiec savu meistaru” un “Pie jūras dzīve mana”, tiekoties ar Liepājas Jūrniecības koledžas un Novikontas Jūras koledžas audzēkņiem un absolventiem. Nodarbībās jūrnieki palīdzēja jauniešiem iemācīties sasiet jūrnieku mezglus, rīkoties ar kompasu, bet Rojas Jūras un zvejniecības muzejā nodarbībās izzinātas arī jūrniecības profesijas.

            10.klases skolēni izvērtēja sevi nodarbībā  “Es kopā ar citiem”, pilveidojot prasmes darboties komandā.

            Šogad pieredzē dalījušies arī Rojas vidusskolas absolventi:  par izglītības iespējām  Aizsardzības akadēmijā (Ē.Niegliņš, A.Zūbergs), par karjeras izvēles procesu (M.Stīpnieks), bet kā kļuvis par tālbraucēju kapteini atklāja Aivars Pētersons.

             19.oktobrī Ventspils Augstskolas (VeA) Informāciju tehnoloģiju fakultātes studentu vizītes laikā jaunieši iepazīstināti ar iespējām apgūt dažādas profesijas.

            11.klases skolēniem Swedbank pārstāvis vadīja nodarbības programmā “”Gatavs dzīvei”. Ļoti iedvesmojošā,  sevis izvērtējošā  StartStrong programmas vadītāja A.Arhomkina nodarbībā “Veiksmīga karjera” aktīvi iesaistījās 9., 11. un 12.klašu skolēni.

            Mācību gada laikā individuālajās karjeras konsultācijās iespējams saņemt atbalstu un kopā ar karjeras konsultanti rast atbildes uz karjeras jautājumiem. Absolventiem jāpieņem nozīmīgs savas dzīves lēmums – ko darīt tālāk, kā veidot savu karjeru. Lai veicas!

 Rojas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Plāte