Programmas “Latvijas skolas soma” norise Rojas vidusskolā.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem.

Tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt

Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

„Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās

notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. (https://lv100.lv/)

 

Latvijas Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 1.semestrī Rojas vidusskolas skolēni apmeklēja muzejus, koncertus,

izstādes, radošās darbnīcas, lekcijas dažādās Latvijas vietās. Projekts paredz finansējumu izmantot programmas

izmaksu segšanai par pasākumiem, kas dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru, izzināt vēsturisko mantojumu

un radošās industrijas un kas Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības; Latvijas kultūras vērtības

un kultūras laikmetīgās izpausmes; zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā; Latvijas daba un kultūrainava.

 

Mūsu skolēni 2018./2019. m. g. I semestrī apmeklējuši Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas

lauksaimniecības muzeju, Jaunmoku pili, Pūres šokolādes darbnīcu, Ilūziju muzeju, Agneses Rakovskas koncertu,

tikušies ar “Avārijas brigādes” māksliniekiem un iepazinušies ar leļļu kino veidošanu, ieskaņošanu, tikušies ar

vokālās studijas “Tonis” dalībniecēm un klausījušies meiteņu muzicēšanā, mācību stundās skatījušies latviešu

režisoru izglītojošas dokumentālās un mākslas filmas, apmeklējuši kinoteātri “Auseklis”.

 

Muzejus, izrādes, izstādes, koncertus apmeklēsim arī 2.semestrī.

Paldies Latvijas valstij par lielisko dāvanu skolēniem!

 

 

Vairāk foto pieejams mūsu facebook.com lapā.

https://www.facebook.com/rojasvidusskola/