Esi sveicināts skolā!

Mazs zvaniņš jautri skandina,
Uz skolu Tevi aicina!

Zinību dienas svinīgais pasākums notiks
2019.gada 2. septembrī plkst. 8.30 stadionā.
Pēc pasākuma tikšanās ar klašu audzinātājiem.

4.septembrī – Sporta diena.

Uz tikšanos, draugi!