Rojas novadā Karjeras nedēļā izzina nākotnes profesijas

Rojas vidusskolā no 14. līdz 18.oktobrim norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras fokusā bija
nākotnes profesijas un prasmes. Karjeras nedēļa šogad tika aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot
jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad
attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Mācību stundās
vairāk aktualizēti jautājumi par karjeras attīstības atbalstu skolā, novadā un tā pieejamību katram
izglītojamajam.
14.oktobrī 9.-12.klašu jaunieši piedalījās diskusijā Kuldīgā “Šodien sākas nākotne!”, kurā
iedvesmojošas personības Andis Neilands (TET Robotu treneris) un Andris Lanka (Uzņēmējs, valodu
skolas un tulkošanas aģentūras “Valodu vēstniecība” īpašnieks, “Desol Training” vadītājs) izaugsmes
trenera Dināra Zāģera vadībā sprieda par tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, to attīstību
tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. 15.oktobrī iepazinām jūrniecības jomas profesijas –
izglītības un darba iespējas Novikontas Jūras koledžā, iemēģinot arī “vadīt kuģi”.
16.oktobris Rojas vidusskolā bija projektu diena “Ielogojies nākotnē”- klases stundas par nākotnē
nepieciešamajām prasmēm, nākotnes profesijām; sporta zālē pasākumā “Būšu izveicīgs un zinošs”, darbojoties
komandās 4 stacijās tika veikti radoši, izzinoši, praktiski uzdevumi, pilnveidojot savas prasmes sadarboties,
uzņemties atbildību, strādāt komandā. Visjautrāk gāja “Profesiju mēmajā šovā”, kur visai komandai bija jārāda
kāda profesija vai profesionālā joma, bet skolotājam vai vecākiem jāuzmin. Ne tik viegli bija trāpīt mērķī ar
zvejnieku zābaku un izdomāt rīcību situācijās, kad kāds ir guvis traumu. Veiklība, zināšanas un attapība
noderēja veicot jūrniecības uzdevumu ar signālkarogiem un puzli, bet pieņemt savu lēmumu par profesijās
visnepieciešamākajām prasmēm vajadzēja uzdevumā ar prasmju un īpašību bumbiņām. 8.-9.klašu grupā
dažiem sarežģīti bija parādīt “Ielogojies nākotnē!”. Projektu dienā katrs iepazina kādu profesionālo jomu,
viesojoties 10 darba vietās Rojas novadā: Rojas PII “Zelta zivtiņa”, SIA “AJOR” un “JEK-SAN”, Rojas
kultūras centrā un Rojas novada bibliotēkā, Rojas Jūras zvejniecības muzejā, IK VE Autoservisā, Rojas
ostā un pie ugunsdzēsējiem-glābējiem, Rojas ūdens attīrīšanas stacijā un Rojas novada domē, tiekoties ar
tās priekšsēdētāju Evu Kārkliņu.
7.-12.klašu skolēniem nodarbību “Mediķis un palīdzība” medicīnas nozarē vadīja jaunieši no Rīgas
medicīnas koledžas, bet ar iespējām apgūt profesiju Liepājas Valsts tehnikumā un savu pieredzi, izvēloties
loģistikas specialitāti, tiekoties iepazīstināja mūsu skolas absolvents Arvis Šnore. Prasmju darbnīcās, kuras
vadīja gan skolotāji, gan meistarīgi puiši, varēja izmēģināt savu varēšanu mezglu siešanā, zvejniekzābaka
mešanā un valodas lietojumā. Noslēgumā katra klase izvērtēja dienas aktivitātes un to saistību ar nākotnē
nepieciešamajām prasmēm.

Foto fiksācijas iespējams aplūkot Rojas vidusskolas facebook.com vietnē:
https://www.facebook.com/rojasvidusskola/posts/939148226462603
https://www.facebook.com/rojasvidusskola/posts/938264606550965
https://www.facebook.com/rojasvidusskola/posts/937405679970191
https://www.facebook.com/rojasvidusskola/posts/936588993385193