Rojas vidusskolas informācija skolēniem un vecākiem par attālināto mācību īstenošanu ārkārtējā situācijā.

UZMANĪBU!
Rojas vidusskolas Informācija skolēniem un vecākiem par attālināto mācību īstenošanu ārkārtējā situācijā.
Uz sadarbību!
Un savstarpēju sapratni!