Rojas vidusskolas izstrādājusi atbalsta materiālu skolēnam.