Rojas vidusskola izsludina FOTO KONKURSU #maciesmajasrojasvidusskola.

Uzmanību, uzmanību!
Visiem, visiem..
Lieliem un maziem.
Mūsu skolas skolēniem un skolotājiem.

Rojas vidusskola izsludina FOTO KONKURSU #maciesmajasrojasvidusskola.

Izlasi noteikumus un piedalies.
Esi radošs, jo šis ir labs laiks, lai pilnveidotos un augtu.
Lai izdodas!