Vadlīnijas par Covid – 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu ievērošanu.

Vadlīnijas par Covid – 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu ievērošanu (lasīt PDF).