UZMANĪBU!

UZMANĪBU!
SVARĪGA INFORMĀCIJA!
Šodien Rojas vidusskolas administrācijas sēdē tika pieņemts lēmums:
1.) No š.g. 12. oktobra līdz 16. oktobrim 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6., 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 10., 11. klasēm nodrošināt attālināto mācību procesu.
2. ) Attālinātajā mācību procesā skolotāji izmanto e-klasi, Zoom vai www.virtualaskola.lv, e-pastu.
3.) Saziņai izmantot tālruni, www.whatsapp.com.
4.) 1.-3. klasei stundas notiek sākumskolas korpusā.
Skolā (klātienē) mācās “Pūcītes”, 1.-3. klases, 9.a, 9.b un 12. klase.
Ja kāds skolēns saslimst šajās klasēs/grupās, tad attiecīgā klase mācās attālināti.
! ! ! Ja skolēns vēlas, viņš drīkst lietot aizsargmasku.
Santa Veide,
Rojas vidusskolas direktore, tālrunis: 29777814.
Būsim atbildīgi!