Rojas vidusskola izstrādājusi TIEŠSAISTES STUNDU NOTEIKUMUS.

Rojas vidusskolas ir izstrādājusi TIEŠSAISTES STUNDU NOTEIKUMUS.

Tāpat – turpmāk visu aktuālo informāciju par ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU Rojas vidusskola varēs meklēt vienuviet. Jo www.rojasvidusskolas.lv mājas lapā esam izveidojuši atsevišķu sadaļu ATTĀLINĀTĀ MĀCĪŠANĀShttp://rojasvidusskola.lv/?page_id=7983 ).

Zem šīs sadaļas pieejama informācija par noteikumiem, atbalsta iespējām, ieteikumi vecākiem.

 

Paldies!

Un uz sadarbību!

Rojas vidusskola.