Informācija vecākiem par attālinātajām mācībām no 2020.gada 14.decembra – 18.decembrim.

 

Sakarā koronavīrus Covid-19 izplatīšanos un Rojas novada domes rīkojumu, no 2020.gada 14. decembra – 2020.gada 18. decembrim visas klases (1.-12.klase) un pirmsskolas izglītības grupas “Pūcītes-1” un “Pūcītes – 2” mācās attālinātajā režīmā.

Skolēniem vērtējumi tiks izlikti 16.12.2020. Skolēni vērtējumus var uzlabot attālināti, saskaņojot to ar mācību priekšmetu skolotāju. Skolēniem liecības tiks izdotas e-klases sistēmā.

Skolēniem ziemas brīvlaiks no 2020.gada 21. decembra līdz 2021.gada 1.janvārim.

! Par mācību atsākšanos 4. janvārī informācija sekos.

Priecīgus Ziemassvētkus un saudzēsim katrs savu un citu veselību!

 

Rojas vidusskolas direktore – Santa Veide.