Rojas vidusskola ir izstrādājusi ieteikumus vecākiem.

Rojas vidusskola ir izstrādājusi ieteikumus vecākiem,

kā atbalstīt savu skolēnu mājās, mācoties attālināti.

Lai mums kopā izdodas!
Paldies visiem un ikvienam!
www.rojasvidusskola.lv