Rojas vidusskolas rīkojums par mācību darbu organizēšanu.