Mācību programmas, kuras īsteno

Rojas vidusskola

Programmas nosaukums Kods
Pamatizglītības programma 21011111
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē

 

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (Licence)

21015611

 

 

21015811

Programmas, kuras var apgūt vidusskolā
Vispārējās vidējās izglītības  vispārizglītojošā virziena programma 31011011
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011013
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011

Līdzi jābūt: 1.) pasei, 2.) apliecībai par pamatizglītību 3.) sekmju izrakstam;

Iesniegumu izpilda skolā : izlasa un paraksta skolas iekšējās kārtības noteikumus un skolas nolikumu.

______________________________________

Rojas vidusskolā tiek realizēta arī karjeras izglītības programma – skatīt šeit