2010.gads

Rojas vidusskolas Ziemassvētki (2010)

____________________________________________

” filmu studijas Sidewalk ” aktivitātes (2010)

____________________________________________

Rojas vidusskolas Stiprinieks (2010)

____________________________________________

Miķeļdienas tirdziņš (2010)