.

Saistīts attēls

INTA PLĀTE

tālrunis: 2 91 81 551

 

DARBA UZDEVUMI

1. Karjeras izglītības programmas realizācijas plānošana un koordinēšana.

2. Individuālās un grupu karjeras  konsultācijas.

3. Informācijas par karjeru sniegšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem.

4. Ar karjeras izvēli saistītu pasākumu organizēšana

Konsultācijās par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams:

• Izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus;
• Veicināt pašmotivāciju;
• Sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli;
• Izvēlēties personībai piemērotāko profesiju, studiju programmu un augstskolu;
• Plānot tālākizglītības ceļu;
• Palīdz vecākiem skolēnu karjeras izglītības jautājumos.

Izglītojamajiem ir iespēja tikties individuālajā karjeras konsultācijā ar Rojas vidusskolas  pedagogu karjeras konsultanti Intu Plāti, iepriekš piesakoties un vienojoties par konsultācijas laiku:

• rakstot e-klasē;
• zvanot vai rakstot SMS 29181551;
• konsultācijas var notikt video saziņā e-klasē vai klātienē – 302.telpā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā. 

Dalība projektā nr.: 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”