.

Saistīts attēls

INTA PLĀTE

tālrunis: 2 91 81 551

 

Pirmdienās 15:00-17:00

 vai individuāli vienojoties par laiku

Attēlu rezultāti vaicājumam “work pupils png icons”

DARBA UZDEVUMI

1. Karjeras izglītības programmas realizācijas plānošana un koordinēšana.

2. Individuālās un grupu karjeras  konsultācijas.

3. Informācijas par karjeru sniegšana skolēniem, vecākiem, skolotājiem.

4. Ar karjeras izvēli saistītu pasākumu organizēšana

Attēlu rezultāti vaicājumam “work pupils png icons”

PASĀKUMI

• Atbalsts ZPD izstrādē

• Projekts 9.klasēm “Mana karjera”

• Absolventu tikšanās ar vidusskolēniem

• Projektu nedēļas pasākumi

• Skolotājiem kursi- seminārs “Vecāki –sava bērna karjeras atbalstam”