Medmāsa

.

Ligija Vērpēja

tālrunis: 6 32 37 747


Pirmdiena 8:00 – 16:00

Otrdiena 8:00 – 16:00

Trešdiena 8:00 – 16:00

Ceturtdiena 8:00 – 16:00

Piektdiena 8:00 – 16:00


*  *  *


DARBA UZDEVUMI


1. Konstatē un iedziļinās AP komandas lokā nonākušā skolēna veselības problēmās;

2. Sniedz atbalstu un informāciju veselības stāvokļa uzlabošanā ( ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti);

3. Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz veselības procesu;

4. Izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus;

5. Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību;

6. Popularizē veselīgu dzīvesveidu;

7. Vada koriģējošās vingrošanas nodarbības.