Skolas kontakti

________________________________________________

.

SKOLAI ZIEDOJUMA KONTS

Rojas novada dome

Reģ.nr. 90002644930

Bankas kods: UNLA LV 2X

Konta nr. LV53UNLA0050014892404

Ar norādi – Rojas vidusskolas ……. (lūdzu norādiet mērķi).