Saistīts attēls

Rojas vidusskolā darbojs 7 mācību

priekšmetu Mācību jomas.

 

Mācību jomas nosaukumi

Mācību jomas vadītāji

Valodu mācību joma

Lāsma Jaunozola

Veselības un fiziskās audzināšanas mācību joma

Anete Linde

Kultūras izpratne un pašizaugsmes mācību joma

Undīne Lemberga

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Inga Puntule

Dabaszinātņu mācību joma

Raida Koroļova

Matemātikas mācību joma

Vita Freimane

Tehnoloģiju mācību joma

Sākumskolas mācību joma

 Lelde Ešenvalde

Daiga Kirkopa

****

Mācību jomu metodisko komisiju vadītāji:

1. Koordinē pedagogu darbu ;

2. Koordinē starppriekšmetu saikni starp mācību priekšmetiem;

3. Organizē kopā ar pedagogiem mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus

4. Organizē mācību priekšmetu nedēļas;

5. Organizē vienotus pārbaudes darbus savā mācību priekšmetā.

****

Mācību jomu vadītāji jūs konsultēs gadījumos, kad ir radušies jautājumi par:

1. skolas mācību organizatorisko darbu,

2. ieskaišu un pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijiem,

3. skolas prioritātēm,

4. mācību programmām,

5. izglītības standartiem.