Mākslas pulciņš

Pulciņu vada: skolotāja Ingrida Ķauķe

___________________________________________