Zēnu mājturība

.

Pulciņu vada: skolotājs Juris Viļamas

nodarbības 3.-4.kl. un 5.-9.kl.

___________________________________________