Sasniegumi

Skolēnu dalība un sasniegumi Kurzemes reģionā un valstī

SKOLĒNU SARAKSTU SKATĪT

2012./2013.m.g. šeit

2013./2014.m.g. šeit

Mācību sasniegumi pēdējos 5 mācību gados

~~~~~~