Attēlu rezultāti vaicājumam “work pupils png icons”

Santa Veide

Rojas vidusskolas direktore

tālrunis : 29777814; 63291526

e-pasts: rojasvidusskola@roja.lv

PIEŅEMŠANAS LAIKS: 

Pirmdienās no 14.00 – 16.00

____________________________________

Sarmīte Engīzere

direktores vietniece izglītības jomā

tālrunis: 63291526

e-pasts: sarmite.engizere@roja.lv

____________________________________

Mareks Šatats

direktores vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā

tālrunis: 25905688

____________________________________

Elīna Memrikova

direktores vietniece audzināšanas darba jomā 

tālrunis: 63291527

____________________________________

Ilze Šteinfelde

direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

tālrunis: 63237743

____________________________________

Daina Gūtšmite

Roja svidusskolas lietvede

tālrunis: 63291527

e-pasts: daina.gutsmite@roja.lv