Skolas administrācija

Santa Veide

Rojas vidusskolas direktore

tālrunis : 29777814; 63291526
e-pasts: rojasvsk@inbox.lv

PIEŅEMŠANAS LAIKS: pirmdienās no 14.00 – 16.00

____________________________________

Sarmīte Engīzere

direktores vietniece izglītības jomā

tālrunis: 63291526

e-pasts: sarmite.en@inbox.lv

____________________________________

Mareks Šatats

direktores vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā

tālrunis: 63291527

____________________________________

Elīna Memrikova

direktores vietniece audzināšanas darba jomā 

tālrunis: 63291527

____________________________________

Lilija Dāvidsone

direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

tālrunis: 63237743

____________________________________

Inta Plāte

karjeras konsultante

tālrunis: 29181551

e-pasts: intaplate@inbox.lv

____________________________________

Daina Gūtšmite

Roja svidusskolas lietvede

tālrunis: 63291527
e-pasts: dainai.selgas@inbox.lv