Skola toreiz un tagad

 Skolas direktori

 Rojas vidusskolas direktori

skola toreiz 1 skola toreiz 2

Skola toreiz …

Skola tagad 1

Skola tagad …