Skolas tradīcijas

_______________________________________________

Tradicionālie pasākumi Rojas vidusskolā

* * * *

SEPTEMBRĪ

Zinību diena

Sporta diena

Dzejas un grāmatas lasīšnas diena

Drošības diena

„Pastariņa prēmijas pasniegšana”

* * * *

OKTOBRĪ

Skolotāju diena (organizē 12.-tie)

“5-to uzņemšana” pamatskolā (organizē 9.-tie)

„10- mito uzņemšana” vidusskolā (organizē 11.-tie)

Vieslekcijas vidusskolēniem

* * * *

NOVEMBRĪ

Erudīcijas konkursi

Lāčplēša dienai veltītās sacensības „Rojas vidusskolas Stiprinieks”

Lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie skolas

Valsts svētkiem veltīts koncerts un kūku gatavošana

* * * *

DECEMBRĪ

Sveču iedegšana Adventa vainagā, kuru gatavo 12.-tie 

Labdarības akcijas

Skolas kalendāra veidošana no skolēnu radošajiem darbiem

Ziemas Saulgriežu ieskandināšana starpbrīžos

Ziemas balle 9.-12.klašu skolēniem un skolotājiem

Karnevāls 5.-8.klašu skolēniem

Ziemassvētku koncerts,  „Top- 10” mācībās sumināšana

Klases vakari

* * * *

JANVĀRĪ

Draudzīgā aicinājuma mēnesis – Dāvā grāmatu savai skolai!

Komandu diena sadarbībā ar Jaunsardzi un Zemessardzi

Barikāžu dienām veltīta izstāde, lekcijas, pasākums skolas pagalmā pie ugunskura

* * * *

FEBRUĀRĪ

Projektu dienas

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana

Karjeras dienas, Ēnu dienas

* * * *

MARTĀ

Dziesmu festivāls „Muzikālā klase”

Konkurss “Vai Tu mīli jūru?!”

* * * *

APRĪLĪ

Joku diena

Olimpiādes, mācību priekšmetu konkursi

Apkārtnes sakopšanas talka

* * * *

MAIJĀ

Mātes dienai veltīts koncerts

Rokdarbu, zīmējumu izstāde

Projektu dienas – ekskursijas, pārgājieni

Jaunsargu organizētais piedzīvojums 1. – 4.klašu skolēniem

Zvaniņa svētki 4., 9. un 12.klasēm

Gada noslēguma pasākums – olimpiāžu, sacensību dalībnieku, „Top- 10”  un skolotāju sumināšana

* * * *

JŪNIJĀ

9. klašu izlaidums

12.klašu izlaidums