1.klašu koris

Kora vadītāja: skolotāja Aiga Kaža

Koris

Koris ir lieliska iespēja papildus mūzikas stundām attīstīt savas muzikālās iemaņas. Korī  darbojamies gan ar vokālo prasmju attīstīšanu, gan arī papildus dziedāšanai tiek attīstīta ritma izjūta. Dziesmās tiek iekļauta ritmizēšana, ko bērni veic ar rokām (plaukšķinot) un kājām.

Koris ir lieliska iespēja tiem bērniem, kuriem, iespējams, mūzika sagādā kādas grūtības, jo te ir iespēja atraisīties un būt brīviem muzicējot, dziedot!

Koris vienmēr piedalās visos skolas organizētajos svētku koncertos, līdz ar to, bērni var just prieku un gandarījumu par paveikto darbu!

Katrs bērns ir laipni gaidīts šajā pulciņā, lai kopā ar pārējiem skolas biedriem varētu muzicēt un priecāties!

Lai Mūzika dara mūs brīvus!