Konsultāciju laiki

Skolotāju Konsultāciju laiki brīvlaikā 13.03.-17.03.
Konsultaciju saraksts 5. – 12.klasei
Konsultāciju laiki 1.-4.klasēm

~~~~~