ROJAS VIDUSSKOLAS

SKOLOTĀJU

individuālā darba ar

1.-3. klašu

izglītojamajiem grafiks

2022./2023. m. g.

SKATĪT ŠEIT

4.-12. klašu

izglītojamajiem grafiks

2022./2023. m. g.

SKATĪT ŠEIT