ZPD

Rojas vidusskolā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu vērtīgi ir tāpēc, lai:

  1. Tu vairāk uzzinātu par uzskatiem un darbību zinātnē un pasaulē, tās attīstību;

  2. Tev veidotos priekšstats kā sagatavot šāda veida darbu, cik tas ir apjomīgs, kāda veida informāciju ir jāapkopo un jāizpēta, jo tas noderēs arī studijās augstskolā;

  3. palīdzētu Tev vairāk uzzināt par izvēlēto tēmu un iespējams par Tavu nākamo profesiju.

~~~~~~~~~~~

10.klases skolēniem par veicamajiem uzdevumiem ZPD informāciju skatīt šeit: Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde Rojas vidusskolā

 

 ***

Ieteikumi un rekomendācijas, rakstot ZPD dažādos mācību priekšmetos

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/szpdarbs/ieteikumi.shtml

 

***

Rojas novada pieteikums Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskajai konferencei

2017.gada 10.martā Liepājas Universitātē.

 

Sekciju nosaukums Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs  
 

 

ĶĪMIJA

 

 

Dzeramā ūdens kvalitāte Rojas novadā no 2006.gada līdz 2016.gadam Dārta Valdemāre Rojas vidusskola, 11.klase Skolotāja Māra Folkmane  
 

SOCIOLOĢIJA

Burāšanas popularizēšana Rojas vidusskolā Alise Grosbaha Rojas vidusskola, 11.klase Skolotāja Svetlana Mediņa  
Zirgi un sports Līga Šitka Rojas vidusskola, 11.klase Skolotāja Svetlana Mediņa  
 

ZEMES ZINāTNE

(arī ekonomiskā ģeogrāfija)

 

Rojas novadam tuvākie piena pārstrādes uzņēmumi – AS “Talsu Piensaimnieks” un PLPKS “Dundaga” Una Dravniece Rojas vidusskola,

11.klase

Skolotāja Maija Leitarte  
Zivju apstrāde Rojas novadā mūsdienās Adriana Zembaha Rojas vidusskola,

11.klase

Skolotāja Maija Leitarte Darbs izvirzīts uz Rīgu
   
VESELĪBAS ZINāTNE

 

 

Enerģijas dzērieni un to ietekme uz cilvēka veselību Emīls Riekstiņš Rojas vidusskola,

11.klase

Skolotāja Māra Folkmane Darbs izvirzīts uz Rīgu
Stokholmas diētas efektivitāte Estere Sīpliņa Rojas vidusskola,

11.klase

Skolotāja Raida Koroļova  

 

Rīgā ZPD aizstāvēja Emīls Riekstiņš un Adriana Zembaha