ZPD

Rojas vidusskolā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu vērtīgi ir tāpēc, lai:

  1. Tu vairāk uzzinātu par uzskatiem un darbību zinātnē un pasaulē, tās attīstību;

  2. Tev veidotos priekšstats kā sagatavot šāda veida darbu, cik tas ir apjomīgs, kāda veida informāciju ir jāapkopo un jāizpēta, jo tas noderēs arī studijās augstskolā;

  3. palīdzētu Tev vairāk uzzināt par izvēlēto tēmu un iespējams par Tavu nākamo profesiju.

~~~~~~~~~~~

10.klases skolēniem par veicamajiem uzdevumiem ZPD informāciju skatīt šeit: Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde Rojas vidusskolā

 

11.klasēm jāatskaitās par paveikto 2015.gada 24.novembrī 66.telpā

~~~~~~

Ieteikumi un rekomendācijas, rakstot ZPD dažādos mācību priekšmetos

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/szpdarbs/ieteikumi.shtml