Attēlu rezultāti vaicājumam “work pupils png icons”

Rojas vidusskolā izstrādāt zinātniski pētniecisko

darbu vērtīgi ir tāpēc, lai:

1) Tu vairāk uzzinātu par uzskatiem un darbību zinātnē un pasaulē, tās attīstību;

2) Tev veidotos priekšstats kā sagatavot šāda veida darbu, cik tas ir apjomīgs, kāda veida informāciju ir jāapkopo un jāizpēta, jo tas noderēs arī studijās augstskolā

3) palīdzētu Tev vairāk uzzināt par izvēlēto tēmu un iespējams par Tavu nākamo profesiju.

______________________________________

METODISKIE NORĀDĪJUMI ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBA IZSTRĀDEI

______________________________________

Ieteikumi un rekomendācijas, rakstot ZPD dažādos mācību priekšmetos:

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/szpdarbs/ieteikumi.shtml

______________________________________