VECĀKIEM

 Kā motivēt skolnieku_vecākiem

Untitled

Video stāsts, kuru lasa Māris Olte, par planšetdatoriem bērniem.
*****
https://www.fenikssfun.com/video/dod-planseti-3137

Cien. vecāki!

Ja Jūsu bērns nevar apmeklēt kādu pulciņa nodarbību, arī par to ir jāinformē klases audzinātāja vai interešu izglītības pulciņa skolotājs!

 

Vecāku dienas 2016./2017.mācību gadā:

2016.gada 1.novembrī (otrdiena) un 2017.gada 6.aprīlī (ceturtdiena)

~~~
Aicinām vecākus apmeklēt mācību stundas, tikties ar audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem!
~~~~

Ierosinājumus aicinām rakstīt uz epastu: rvskolas.padome@inbox.lv

 

Informācija bērnu vecākiem par pilnvarām un aizbildniecību.

~~~~~~~~~

***  Pusaudža vēstījums vecākiem  ***

 

Ja tu mani Cieni, es tevi sadzirdēšu.

Ja tu mani Dzirdi, es jutīšos saprasts.

Ja tu mani Saproti, es jutīšu, ka mani novērtē.

Ja tu mani Novērtē, es jutīšu tavu atbalstu.

Ja tu mani Atbalsti uzņemties pienākumus, es kļūšu atbildīgs.

Kad esmu Atbildīgs, es kļūšu neatkarīgs.

Savā Neatkarībā es cienīšu un mīlēšu tevi visu turpmāko dzīvi.

_______________________

Vecāku diena 2014./2015.m.g. 2.semestrī notiks

 18.aprīlī (sestdiena ar piektdienas stundām)

Vecāku dienas ietvaros aicinām apmeklēt:

8.15 – 15.05    mācību stundas, interešu izglītības pulciņus, individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem

18.aprīlis ir sestdiena un skolā darba diena!  Lai strādājošiem vecākiem būtu iespēja skolu apmeklēt un piedalīties mācību stundās, kā arī starpbrīžos redzēt interešu izglītības pulciņu prezentācijas, jau trešo gadu aprīlī organizēsim skolas atvērto durvju dienu sestdienā. Vecāku dienās aicinām vecākus skolā ierasties vismaz 5 minūtes pirms zvana, apģērbu var atstāt skolas garderobē, kur Jūs laipni sagaidīs mūsu garderobiste Ilzīte, un kopā ar klasi un skolotāju uzsākt mācību stundu.

Tā kā 18.aprīlī strādāsim un mācīsimies, tad brīvdienu baudīsim 24.aprīlī!