Attēlu rezultāti vaicājumam “icon png council parent”

Ja arī Jums atlido ideja un doma, kā kopā iepriecināt mūsu bērnus,

sarūpējot kādu pasākumu vai piedzīvojumu, kādu Jums zināmu

nepieciešamo uzlabojumu skolā,

ko varam paveikt pašu spēkiem, neturiet “sveci zem pūra”!

Rakstiet, zvaniet un dalieties idejām!

 

Ierosinājumus aicinām rakstīt uz

epastu: rvskolas.padome@inbox.lv

_____________________________________________

 Skolas padome 2017:

Vecāki: Sanita Graudiņa – priekšsēdētāja, Inese Indriksone, Dace Kirilova, Zanda Sigai, Niveta Grīnīte, Guntis Gitendorfs, Gundega Žuravska, Laila Olekte, Māris Maķinskis, Nauris Graudiņš, Dace Karņevska, Kristīne Maslovska, Ainars Ābols, Kristīne Voldemāre.

Skolotāji: Inta Plāte, Ingrīda Maķinska

Skolas domes vecāki_01.02.2017

Attēlā: skolas domes vecāki tikšanās reizē 01.03.2017

Skolas padomes funkcijas:

  1. Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.
  2. Izstrādāt priekšlikumus  Rojas vidusskolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.
  3. Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot izmaiņas Skolas nolikumā, Iekšējās kārtības noteikumos, iekšējos normatīvos aktos, kas ietilpst Skolas padomes kompetencē.
  4. Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaisti Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.
  5. Sekot bērnu tiesību un pienākumu ievērošanai skolā.
  6. Risināt ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus

 

 

Sagatavots un iesniegts projekts atklāta projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” nolikumam ar nosaukumu “Es i` rojnieks!”

Paldies Kristīnei Maslovskai par ieguldīto laiku, darbu un idejām projekta sagatavošanā!