Attēlu rezultāti vaicājumam “icon png council parent”

Ja arī Jums atlido ideja un doma, kā kopā iepriecināt mūsu bērnus,

sarūpējot kādu pasākumu vai piedzīvojumu, kādu Jums zināmu

nepieciešamo uzlabojumu skolā,

ko varam paveikt pašu spēkiem, neturiet “sveci zem pūra”!

Rakstiet, zvaniet un dalieties idejām!

 

Ierosinājumus aicinām rakstīt uz

epastu: rojasvidusskola@roja.lv

_____________________________________________

Skolas domes sastāvs:

Skolas domes priekšsēdētāja – Kristīne Maslovska

 

Darbojas:

Guntis Gitendorfs

Niveta Grīnīte

Zanda Sigai

Eva Lūse

Dace Kirilova

Kristīne Voldemāre

Sarma Mateika

Baiba Dāldere

Elīne Slavika

Ieva Zemele

Andris Krūzmanis

Evita Āboliņa

Ieva Zīverte

Laura Klints

Velta Mitenberga

Inta Plāte

Elīna Memrikova

Santa Veide

.

.

.

Attēlu rezultāti vaicājumam “icon round png”

Skolas padomes funkcijas:

1) Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību,

lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

2) Izstrādāt priekšlikumus  Rojas vidusskolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

3) Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot izmaiņas Skolas nolikumā,

iekšējās kārtības noteikumos, iekšējos normatīvos aktos, kas ietilpst Skolas padomes kompetencē.

4) Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaisti Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.

5) Sekot bērnu tiesību un pienākumu ievērošanai skolā.

6) Risināt ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus