Attēlu rezultāti vaicājumam “icon png council parent”

Ja arī Jums atlido ideja un doma, kā kopā iepriecināt mūsu bērnus,

sarūpējot kādu pasākumu vai piedzīvojumu, kādu Jums zināmu

nepieciešamo uzlabojumu skolā,

ko varam paveikt pašu spēkiem, neturiet “sveci zem pūra”!

Rakstiet, zvaniet un dalieties idejām!

 

Ierosinājumus aicinām rakstīt uz

epastu: rvskolas.padome@inbox.lv

_____________________________________________

Skolas domes sastāvs:

Vecāki: Sanita Graudiņa – priekšsēdētāja,

Inese Indriksone,

Dace Kirilova,

Zanda Sigai,

Niveta Grīnīte,

Guntis Gitendorfs,

Gundega Žuravska,

Laila Olekte,

Māris Maķinskis,

Nauris Graudiņš,

Dace Karņevska,

Kristīne Maslovska,

Ainars Ābols,

Kristīne Voldemāre,

Eva Lūse,

Una Vecbērza,

Sarma Mateika,

Baiba Daldere,

Elīna Slavika,

Līva Lakšmane,

Andris Krūzmanis,

skolas direktore: Santa Veide

skolotāji: Elīna Memrikova, Velta Mitenberga

skolēni: Kitija Maišele

.

.

.

.

Attēlu rezultāti vaicājumam “icon round png”

Skolas padomes funkcijas:

1) Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību,

lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

2) Izstrādāt priekšlikumus  Rojas vidusskolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

3) Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot izmaiņas Skolas nolikumā,

iekšējās kārtības noteikumos, iekšējos normatīvos aktos, kas ietilpst Skolas padomes kompetencē.

4) Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaisti Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.

5) Sekot bērnu tiesību un pienākumu ievērošanai skolā.

6) Risināt ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus