Attēlu rezultāti vaicājumam “icon png council parent”

Ja arī Jums atlido ideja un doma, kā kopā iepriecināt mūsu bērnus,

sarūpējot kādu pasākumu vai piedzīvojumu, kādu Jums zināmu

nepieciešamo uzlabojumu skolā,

ko varam paveikt pašu spēkiem, neturiet “sveci zem pūra”!

Rakstiet, zvaniet un dalieties idejām!

 

Ierosinājumus aicinām rakstīt uz

epastu: rojasvidusskola@roja.lv

_____________________________________________

Skolas domes sastāvs 2020./2021.mācību gadā:

Skolas domes priekšsēdētāja – Kristīne Maslovska

Skolas domas priekšsēdētāja vietnieks – Ivars Jaunozols

“Pūcītes”  un 5. a klase – Kristīne Voldemāre

1. a un 11. klase – Baiba Dāldere

1. b  un 3. klase – Evita Āboliņa,

2. klase – Andris Krūzmanis

3. klase –  Evita Āboliņa

4. a un 10.  klase – Niveta Grīnīte

4. b un 8. b  klase – Kristīne Maslovska

5.a klase – Sarma Mateika

5. b klase –  Inga Sļepcova

6. klase –  Eva Lūse 

7. a klase – Ieva Zemele

7. b klase – Dace Feldmane

8. a klase –  Dace Krilova

9. a klase – Ivars Jaunozols

9. b klase –  Elīne Slavika

12. klase – Zanda Sigai, 

Skolotāja –  Elīna Memrikova

Skolēnu pašpārvalde – Patrīcija Kleinberga un Eva Šulce

Skolas direktore Santa Veide

.

Attēlu rezultāti vaicājumam “icon round png”

Skolas padomes funkcijas:

1) Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību,

lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

2) Izstrādāt priekšlikumus  Rojas vidusskolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

3) Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot izmaiņas Skolas nolikumā,

iekšējās kārtības noteikumos, iekšējos normatīvos aktos, kas ietilpst Skolas padomes kompetencē.

4) Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaisti Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.

5) Sekot bērnu tiesību un pienākumu ievērošanai skolā.

6) Risināt ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus