Laikrakstos par skolu

1988.gads

04.11.1988.  Pastariņa prēmija

11.11.1988.  L.Brambats par svešvalodu

14.10.1988.  Skolotāji spriež, kādai jābūt skolas mācību un audzināšanas programmai

16.12.1988.  Par Republikāniskās vidējo mācību iestāžu konferenci. 

28.10.1988.  Par korespondentu pulciņu.Vadītājs E.Mūrnieks.

 

1989.gads

02.06.1989. Pēdējais zvans

03.03.1989. Rojas vsk radiostudijas Ad rem raksts par konditorejas darbu Rojas cehā

06.01.1989. R.Smaiže par mācību sasniegumiem pirmajā pusgadā sākumskolā.

07.04.1989. 4.-8.klašu skolēnu pašu rakstītie dzejoļi.

12.05.1989. Pāreja uz 12 klasēm

15.12.1989. Par oktobrēnu, pionieru un komjauniešu organizācijām.

21.04.1989. R.Smaiže par topošiem pionieriem.

26.05.1989. M.Leitarte par konkursu “Vai tu mīli jūru”.

27.10.1989._No Mazirbes līdz Miķeļtornim

28.04.1989. Par pieredzes apmaiņas braucienu uz Suntažu vidusskolu.

1990.gads

08.06.1990.  E.Vasiolekas un M.Leitartes divpadsmitie pēdējā zvana pasākumā

09.02.1990._Pirmajā trimestrī_I.Tamane un Skolas valde_Dz.Poļakova

09.11.1990._Dzirkstelīte uz deju_N.Driķe

09.11.1990._Jubilejas rindas skolotājam Mārtiņam Veidemanim

11.01.1990. Skolas valde par teicamnieku prēmēšanu

12.01.1990. Par mazajiem sprīdīšiem sākumskolā

12.01.1990._Pārdomas pēc svētkiem_R.Smaiže

14.09.1990. V.Burkova par drusciņa skolotājas noslēpumu

15.06.1990. Ekonomiskā sadarbība

22.06.1990. No skolas atvadoties

25.05.1990._Mātes dienā_I.Tamane

28.09.1990._Skolotāja L.Brambata viedoklis

29.06.1990._Skolēnu vasara

30.03.1990.  Aicinājums uz deju – Jurāte Šeina

1992.gads

11.12.1992._Sports skolā

14.02.1992._Ieskats valdes darbā

17.04.1992._UNESCO_zīmējumi uz Dāniju

20.03.1992._Sprīdīša skolnieciņiem_Sk.M.Strautiņa

1994.gads

3.09.94. Jaunais mācību gads

4.06.94. Par rokdarbu pulciņa izstādi 8. un 9.klašu meitenēm

5.02.94. R.Smaiže par nākamajiem pirmklasniekiem

5.03.94. Grupas “Depeche Mode” (Roja) uzstāšanās pasākumā “Popiela” Talsos

5.11.94. Talkas diena Rojas vidusskolā

8.01.94. I.Ķauķe par vizuālās mākslas izstādi

9.07.94. Par EKO kustības nometni “Jaunburtnieki”

10.12.94. Saruna ar skolotāju Mārīti Maurmani

12.03.94. 1. Maratons apkārt Baltijas jūrai. 2. Žetona vakars. 

 

 

17.11.94. Intervija ar divpadsmitiem par 18.novembri

19.03.94. E.Krieviņš par skolas akredetēšanu

21.05.94. E.Krieviņš un E.Mūrnieks par izglītotu Roju

22.10.94. Konkurss par “Lielā kūka-2” izcīņu

26.02.94. Skolotājs L.Brambats “Vai Rojas bērni runās angliski”

29.01.94. Par vides izglītību

29.10.94. Par 10.klašu uzņemšanu vidusskolā

1995.gads

11.11.95. Skolas avīze “Caurvējš”

23.12.95. Par Līvu bērnu nometni Mazirbē. I.Freijas intervija ar skolas bibliotekāri A.Ozollapu

2.09.95.  1.septembris ar skolotāju Dz.Poļakovu

4.03.95.  Skolotājs L.Brambats par angļu valodas iespējām skolā

8.04.95.  Žetonvakarā

8.07.95.  Skolotāja L.Jurševska – Nodejot savu mūžu

14.10.95. Vidusskolnieku uzņemšana

17.11.95. Mārtiņdienas balle 1.-4.klašu skolēniem

18.02.95. Rakstnieks R.Ādmidiņš un dzejnieks I.Auziņš par dzeju un mīlestību

18.03.95. Skolotāja A.Kurmiņa par matemātikas olimpiādi

22.04.95. Intervija ar skolotāju I.Veidemani

25.02.95. Džeina no AD REM par sirsniņballi

1996.gads

2o.01.96. Skolotāja I.Tamane par jauno datora klasi

2.03.96. 12.kl.skolniece S.Pūpolberga par savas dzīves mākslinieku. D.Š’tāle par vidusskolēnu klubiņu

4.04.96.  Par Rojas vidusskolas direktoru E.Krieviņu

17.02.96. D.Stepule pasaka “Krūze”

25.05.96. Skolēnu rakstītie dzejoļi

1.06.96.  Skolotāja A.Kurmiņa –  Mums katram ir savs darbs.

3.02.96.  Kā rodas izrāde

4.04.96.  Lai saplauktu prieks – skolotāja B.Ūdre

4.05.96.  I.Freija – Man patīk dziedāt.

6.07.96.  Rojas zēni Eiropas sporta spēlēs vieglatlētikā

7.09.96.  Zinību diena Rojas vidusskolā

9.11.96.  Par narkotikām skolā

11.05.96. Pabeigt vakarskolu nav nemaz tik vienkārši

13.04.96. Smieklu diena Rojas vidusskolā

13.07.96. Rojas vidusskolas skolēni uz Latvijas sporta spēlēm Rīgā

18.05.96. Rojas vidusskolas dramatiskais kolektīvs piedalās Kurzemes zonu skatē

20.04.96. Rojas vidusskolas dramatisko kolektīvu izvirza uz reublikas skati

22.06.96. Atpazīšanās brīdis ar Rojas vidusskolas 12.klašu skolēniem

23.03.96. Žetonu vakars. Rojas vārds jauniešu sportā.

24.08.96. Par skolotāju Aiju Rēriju

27.04.96. Supermeitenes tituls – Ievai

27.07.96. Par jauno Rojas vidusskolas angļu valodas skolotāju Dž.Koperi no Bostonas, ASV

31.08.96. Rojas vidusskolai 30.gadadiena.

2010.gads

5.06.2010 Gada noslēguma pasākums un skolēnu apbalvošana