MŪSU SKOLA

Skola Tādi mēs esam!!!

 http://youtu.be/b2yEB0peMFE

 

 

Nāc mācīties pie mums!!!

 • 2018./2019.m.g. Rojas vidusskolā mācās 325 skolēni.
 • Skolēnu izvēlei 10. klasē piedāvājam vispārējās vidējās izglītības mācību programmas:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene).

 • Mācībām neklātienes programmā iespējams izmantot arī e-vidi. Aicinām mācīties ikvienu, kuram vajadzīga vidējā izglītība!
 • Vidusskolas mācību programmas ietvaros iespējams apgūt autoapmācības programmas teorētisko daļu.
 • Skolā pilnvērtīgu mācību darbu nodrošina 42 skolotāji.
 • Skolas bibliotēka ar 25857 grāmatu fondu.
 • Bibliotēkas fondos atrodamas daiļliteratūras grāmatas gan izklaidei, gan mācību procesam.
 • 2 datorklases ar 26 datoriem.
 • Skola nodrošina skolēniem apstākļus zinātniski pētnieciskā projekta izstrādei par skolēniem interesējošām tēmām 10. un 11.klasēs.
 • Skola sekmīgi sagatavo skolēnus mācībām jebkurā Latvijas augstskolā.
 • Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde.
 • Mūsu skolas jaunieši nopietni nodarbojas ar sportu, izmantojot sporta skolas piedāvātos treniņus dažādos sporta veidos:

http://www.roja.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=784&Itemid=503

 • Skolā katru dienu darbojas ēdnīca un kafejnīca.
 • Speciālā pedagoga pavadībā notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības.
 • Skolā pastāvīgi strādā atbalsta komanda: sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, skolotāja palīgi, medmāsa, karjeras konsultants.
 • Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības 2.klašu skolēniem šahā.
 • Mācību gada beigās vienas dienas ekskursija 1.- 4.klašu kora dalībniekiem.

Mūsu skolā valda saticība un vēlme darboties gan mācību stundās,

gan starpbrīžos, gan brīvajā laikā pēc stundām!