1996.gads

 

17.02.96 – Rojas vidusskolas avīze “Vējš” nr.3.

2.03.96 – Rojas vidusskolas avīze “Vējš” nr.4.

25.05.96. – Skolēnu dzejoļi.

1.06.96. – Skolotāja Anita Kurmiņa

3.02.96 – Kā rodas izrāde. Gita Stalte.

4.05.96. – Man patīk dziedāt. Inese Freija.

6.07.96. – Rojas zēni Eiiropas spēlēs vieglatlētikā. Attēlā: Rihards Fīrmanis, Oskars Fīrmanis, Aivars Haselbaums.

2o.01.96. – Ineta Tamane un Rojas skolā par vienu kabinetu (datorkabinetu) vairāk.

7.09.96. – Zinību diena ar 3 jauniem skolotājiem: Dženifera Kopere no ASV, Velta Mitenberga, Vilnis Zarakauskis.

9.11.96. – Kas notiek pie mums? Saruna ar direktoru Edvīnu Krieviņu par narkotikām.

4.04.96. – Skolotāja Biruta Ūdre

11.05.96. – Pabeigt vakarskolu nav nemaz tik vienkārši.

22.06.96. – absolventi un klases audzinātāja Lolita Ansberga.

20.04.96. – Jauno aktieru veiksme.

18.05.96. – Rojas vidusskolas dramatiskā kolektīva ceļi.

13.07.96. – Latvijas skolēnu sporta spēles Rīgā.

13.04.96. – 1.aprīlis un sākumskolas skolotājas apliecina sevi kā aktrises.

23.03.96. – Žetonvakars un Rojas vārds jauniešu sportā.

24.08.96 – Skolotāja Aija Rēriha.

27.04.96. – Vecāku pilnsapulce un mācību pārzine Rasma Smaiže.

27.07.96. – Es zināju jau uzreiz, ka šeit palikšu. Dženifera Kopere no ASV.

31.08.96. – Rojas vidusskolas 30 gadu jubileja fotomirkļos.