Neturi sveci zem pūra!

5779d907c327b7e770992ce45c06ecf6

Savstarpējā stundu vērošana

Pamatojoties uz 2016./2017.m.g. skolas uzdevumu nr.1:

Pilnveidot skolotāju iemaņas darbam ar skolēniem, kuriem ir dažāds zināšanu un spēju līmenis. Katrs skolotājs mācību gada laikā pieredzes apmaiņas nolūkā:

  • apmeklē divas mācību stundas pie kolēģiem citā mācību priekšmetā (pierakstīties ailē „Stundas vērotāji” skolotāju istabā);
  • vismaz vienā mācību stundā aicina un uzņem kolēģus savā stundā (Stundas vērotājs aizpilda „Mācību stundas vērošanas lapa”).

MĀCĪBU STUNDAS VĒROŠANAS LAPA

 ~~~

2016./2017.mācību gadā ar savu pieredzi dalāmies ne tikai skolas ietvaros, kad skolotāji viens otram rāda un stāsta par interesantākajām mācību un audzināšanas darba metodēm, atklājumiem, piedzīvoto savā ikdienas darbā, bet uzņemam ciemiņus no citiem novadiem.

 ~~~