Skolā darbojas LIZDA pirmorganizācija, kuras sastāvā ir 36  skolotāji

un 7 skolas tehniskie darbinieki, savukārt skolas direktore ir LIVA biedre.

Rojas vidusskolas arodorganizācija pastāv no skolas pirmsākumiem – 1966.gada.

1990./1991.mācību gadā skolas arodorganizācija tika pārveidota par

LIZDA pirmorganizāciju.

Rojas vidusskolas arodorganizāciju vada skolotāja Undīne Lemberga.

___________________________________________________________________________________

2007.gadā Rojas vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācija saņēma Latvijas Brīvo

arodbiedrību savienības (LBAS) atzinības rakstu „Labākā arodorganizācija 2007”.

Arodorganizācijai ar darba devēju ir noslēgts darba koplīgums, kas nodrošina

darbinieku sociālās garantijas un darba pamattiesību ievērošanu,

jo darba devējs atzīst iestādes arodorganizāciju kā darbinieku interešu

pārstāvi visos darba attiecību un sociālo garantiju jautājumos.

Arodorganizācijas biedri iesaistās LIZDA organizētajos pasākumos valstī, 

kā arī ir aktīvi skolas ikdienas un svētku pasākumu dalībnieki un organizatori.

Mūsu skolā cieņā ir tradīcijas kopā svinēt svētkus – Zinību dienu,

Skolotāju dienu, kopā dodamies Lāpu gājienā Lāčplēša dienā un kopā

ieskandinām Ziemassvētkus. Kopā dodamies tālākās ekskursijās un tuvākos

atpūtas braucienos, iepriecinām viens otru dzimšanas dienās. Īpaši

priecājamies svētkos skolā uzņemt savus pensionētos skolotājus.

Janvāra beigās tradicionāli tiekamies pankūku ballē, atzīmējam vīriešu

tiesību aizsardzības dienu, saņemam sveicienus Sieviešu dienā, sagaidām

Lieldienas un Gada noslēguma pasākumu. Tiekamies tējas un cepumu

pēcpusdienās, lai pārrunātu ikdienas veiksmes un neveiksmes. Pavasarī

dalāmies ar kolēģiem ar savas labās prakses piemēriem. Katru gadu

piedalāmies starpnovadu skolotāju ikgadējās sporta sacensībās.

Informāciju par arodorganizācijas aktivitātēm var

atrast arī Rojas novada laikrakstā “Banga”.