Skolā darbojas LIZDA pirmorganizācija, kuras sastāvā ir 28 skolotāji un 5 skolas tehniskie darbinieki.

Rojas vidusskolas arodorganizācija pastāv no skolas pirmsākumiem – 1966.gada.

1990./1991.mācību gadā skolas arodorganizācija tika pārveidota par LIZDA pirmorganizāciju.

Rojas vidusskolas arodorganizāciju vada skolotāja Undīne Lemberga.

___________________________________________________________________________________

2007.gadā Rojas vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācija saņēma Latvijas Brīvo

arodbiedrību savienības (LBAS) atzinības rakstu „Labākā arodorganizācija 2007”.

Arodorganizācijai ar darba devēju ir noslēgts darba koplīgums, kas nodrošina darbinieku sociālās garantijas un darba pamattiesību ievērošanu, jo darba devējs atzīst iestādes arodorganizāciju kā darbinieku interešu pārstāvi visos darba attiecību un sociālo garantiju jautājumos.

Arodorganizācijas biedri iesaistās LIZDA organizētajos pasākumos valstī.

Mūsu skolā cieņā ir kopā svinēt svētkus – Zinību dienu, Skolotāju dienu, kopā ieskandinām Ziemassvētkus. Kopā dodamies tālākās ekskursijās un tuvākos atpūtas braucienos, iepriecinām viens otru dzimšanas dienās.

Informāciju par arodorganizācijas aktivitātēm var atrast arī Rojas novada laikrakstā “Banga”.