PROJEKTI

projekti

2017.

* Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  Nr.8.3.2.2/16/I/001. Atbalstāmā summa – 20874.00.

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, dažādu aktivitāšu organizēšanai gan talantīgiem skolēniem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

* Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

Mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam Rojas vidusskolas skolēniem. Darbības: karjeras konsultanta profesionālās pilnveides iespēja un finansējums un karjeras atbalsta pasākumu īstenošana skolā.

* Esam JAL dalībskola!      Junior achievement Apliecinājums_2017

“Dienasgrāmata  2017”

Rojas vidusskola ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata  2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas. Skolēni strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā. Atbalstāmā summa – 385.00

Programma “Dzīvei gatavs!” ir AS Swedbank bankas ekspertu un nodibinājuma “Iespējamās misijas” skolotāju kopdarbs, kas piedāvā skolotājiem pilnveidot mācību stundu saturu, uzaicinot Swedbank vieslektorus, kas stundas tēmu izskaidros ar praktiskiem finanšu jomas piemēriem, vienlaikus ļaujot skolēniem “iekāpt dažādu profesiju kurpēs”.

* Iesniegts projekts “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”  Atbalstāmā summa – 3037.42.

* Skolas iekšējais projekts “”

2016.

* Projekts – Dažādība kā izglītības un kopienas resurss:  Apliecinājums dalībai projektā_2015.marts – 2016.aprīlis

(Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059) Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. No 24.-26.septembrim Rojas vidusskolas skolotājas Anita Kurmiņa, Velta Mitenberga, Ilze Krišjāne, Inga Puntule un Rojas Jūras un zvejniecības muzeja direktore Inese Indriksone piedalījās … lasīt vairāk>> Projekts IAC

* Esam veselību veicinošo skolu tīkla dalībskola!

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību. Plašāka informācija par NVVST pieejama SPKC mājaslapas sadaļā “Veselību veicinošo skolu tīkls”.

 

* Rojas vidusskola no 2013. – 2016.gadam ir iesaistījusies dažādu projektu īstenošanā.

 • VSA Latvijas Hipotēku un zemes bankas klientu kluba “Mēs paši” projekts “Kinooperatora Gvido Zvaigznes piemiņas vietas apkārtnes labiekārtošana”.
 • SIA “Lielvārds” projekts “Digitālo mācību materiālu izstrāde”.
 • IAC starpkultūru projekts “Dažādība kā izglības un kopienas attīstības resurss”.
 • ESF projekts “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.
 • IZM un ES projekts “Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
 • Norba projekts “Ziemeļvalstu – Baltijas salīdzinošais pētījums matemātikas izglītībā”
 • Singapūras NII starptautiskais projekts “Nekognitīvās prasmes un Singapūras izglītojamie- starptautiskais salīdzinājums”.
 • Dalība Rojupes bērnu un jauniešu centra “Varavīksne” organizētajā demokrātijas projektā “YOUTH P.R.I.D.E.”.
 • Projekts “Skolas auglis”.
 • Euroquidance projekts “Karjeras attīstības atbalsts izglītojamiem”.
 • Euroquidance projekts “Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem”.
 • etwinning.net projekts “Aicinām ciemos”.
 • Dalība novada projektā “Zaļo nodarbību komplekss brīvā dabā Rojas novada iedzīvotājiem un viesiem”.

*****

Skolas iekšējo projektu NOLIKUMS

Pieteikuma veidlapa skolas projektam

Finansējums tiek piešķirts šādiem projektiem:
4.1. radošu, izglītojošu un sportisku pasākumu un nodarbību organizēšana;
4.2. dalība vietēja un starptautiska mēroga radošos, sportiskos, kultūras, izglītojošos pasākumos un projektos (sacensības, olimpiādes, nometnes u.c.);
4.3. sporta pasākumi, aktivitātes un nodarbības, tiem nepieciešamā inventāra iegāde;
4.4. mūzikas instrumentu, instrumentu, izejmateriālu, darba rīku, inventāra u.c. palīgrīku iegāde;
4.5. radošu ideju un projektu realizēšana;
4.6. izglītojošu aktivitāšu un pasākumu apmaksa;
4.7. skolas vides labiekārtošana un uzlabošana.