SKOLAS TV

.

FILMU STUDIJA SIDEWALK

Pulciņa vadītāja: Evita Riekstiņa-Maure

e-pasts: studio_sidewalk@inbox.lv

RAIDĪJUMU ARHĪVS

___________________________________________

.ROJAS VIDUSSKOLAS TELEVĪZIJA

ir tapusi, lai:

.

PARĀDĪTU.

UZRUNĀTU.

MAINĪTU.

UN MAINĪTOS.

VISIEM kopā…