Attēlu rezultāti vaicājumam “INTEREST EDUCATION PACKAGE pupils png icons”

ROJAS VIDUSSKOLAS

INTEREŠU IGLĪTĪBAS PULCIŅU SARAKSTS  

 

Pulciņš Klašu grupa  Vadītājs
Angļu valoda “Pūcītes” L. Jaunozola
Koris 1. kl. koris A. Kaža
Koris 2. – 4. kl. I. Ozoliņa /A.Kaža
Vizuālās mākslas p. 1. – 4. kl. I. Ķauķe
Datorika 1., 2., 3., 4. kl. L. Frīdenvalde
Ceļu sat. noteikumi 4.A un 4.B kl. A. Ozollapa
Ritmika 3. A kl. I. Ozoliņa
Vides pulciņš 3. – 4. kl. M. Folkmane
Vides pulciņš 5.- 9.kl. R. Koroļova
Rojas Mazpulks 1. – 12. kl. U. Lemberga
Rokdarbi zēniem 3. – 9. kl. M. Šatats
Lego Robotika 3. – 9. kl. M. Šatats
Leļļu t. un skat. runa 2. – 12. kl. A. Sebre – Līkopa
Elektrotehnikas p. 4. – 12.kl. K. Kleinhofs- Prūsis
Futbols 1. –  2. kl. A.  Indriksons
Futbols 3. – 4. kl. A. Indriksons
SP “Spārni” 5.-8., 9- 12.kl. E. Memrikova
Vokālais ansamblis 9.-12.kl. I.Ozoliņa

Attēlu rezultāti vaicājumam “INTEREST EDUCATION PACKAGE pupils png icons”

ROJAS VIDUSSKOLAS

interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks
2018. /2019. mācību gadam
1.- 3. klasei, 5.-12.klasei