Brīvprātīgais darbs Rojas novadā

.

.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS jauniešiem

Rojā 

_________________________________________________

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

Tūrisma informācijas centra vadītāja:

Liene Lismente, tālrunis: 63269594; 28630590, e-pasts: tic@roja.lv


Brīvprātīgā jaunieša vēlamais vecums:

17 – 30 gadi


Nepieciešamās prasmes:

spēja veidot pozitīvu saskarsmi, atvērtība, prasme uzklausīt, prasme dalīties ar savām idejām, ieteikumiem, datorprasmes, u.c.


Darba uzdevumi, tūrisma informācijas centrā:

1. tūrisma informācijas papildināšana / ievadīšana dažādās interneta vietnēs;

2. tūrisma uzņēmēju datu apkopošana / sistematizēšana;

3. novada tūrisma apskates objektu apsekošana; citi uzdevumi.TIC PIEDĀVĀTĀS IDEJAS, kurās brīvprātīgais jaunietis varētu iesaistīties:


Pavasarī palīdzēt organizēt iepazīšanās ekskursiju Rojas novada iedzīvotājiem uz dažādiem novada tūrisma uzņēmēju uzņēmumiem un apskates objektiem;

Apmācību / semināru organizēšana novada tūrisma uzņēmējiem;

u.c. TIC piedāvātās iespējas.ROJAS JŪRAS ZVEJNIECĪBAS MUZEJS

Muzeja vadītāja:

Inese Indriksone, tālrunis: 29432899, e-pasts: rojasmuzejs@inbox.lv


Brīvprātīgā jaunieša vēlamais vecums:

13 – 30 gadi


Nepieciešamās prasmes:

spēja veidot pozitīvu saskarsmi, atvērtība, prasme uzklausīt, prasme dalīties ar savām idejām, datorprasmes, u.c.


Darba uzdevumi, tūrisma informācijas centrā:

1. Praktiski darbi muzeja krājuma sakārtošanā – kartona kārbu locīšana;

2. Muzeja krājumā esošo „Bangas” avīžu pētīšana, kartotēkas veidošana;

3. Darbs ar datoru – muzeja krājuma datu ievadīšana kopkatalogā;

4. Ekskursiju tulkošana angļu valodā.

MUZEJA PIEDĀVĀTĀS IDEJAS, kurās brīvprātīgais jaunietis varētu iesaistīties:


Muzeju nakts pasākuma veidošana un norise; 

Intervēt novada iedzīvotājus;

Palīdzēt veidot (paust savu viedokli, ieteikumus) muzejpedagoģiskās nodarbības.