Darba plāns

DARBA PLĀNS 

2018./2019.m.g.

1.SEMESTRIS

skatīties šeit