SaistÄ«ts attēls

 

VĪZIJA.

Bērniem draudzīga skola, kurā skolēni labprāt

uzkavējas pēc mācību darba.

Skolotāji ar savu enerģiju un uzņēmību

palīdz veidot pozitīvu un progresīvu skolas vidi,

paaugstina skolēnu interesi un motivāciju mācīties,

veidojot daudzpusīgu personību.

 

MISIJA.

Kvalitatīva, uz vērtībām balstīta izglītība,

kas attīsta bērna spējas, motivāciju un prasmes

mācīties mūža garumā.

 

MĒRĶIS.

Veidot izglītības vidi un organizēt izglītības

ieguves procesu, kas nodrošina skolēna 

daudzpusīgas personības izaugsmi.