SaistÄ«ts attēls

 

VĪZIJA.

Rojas vidusskola – izglītības iestāde,

kurā izglītojamie pozitīvā vidē iegūst mūsdienīgu izglītību.

 

MISIJA.

Kvalitatīva, uz vērtībām balstīta izglītība,

kas attīsta bērna spējas, motivāciju un prasmes

mācīties mūža garumā.

 

MĒRĶIS.

Mūsdienīgs, kvalitatīvs mācību process,

kas balstās uz sadarbību labvēlīgā izglītības vidē.