SaistÄ«ts attēls

 

VĪZIJA.

Rojas vidusskola – izglītības iestāde,

kurā izglītojamie pozitīvā vidē iegūst mūsdienīgu izglītību.

 

MISIJA.

Kvalitatīva, uz vērtībām balstīta izglītība,

kas attīsta bērna spējas, motivāciju un prasmes

mācīties mūža garumā.

 

MĒRĶIS.

Mūsdienīgs, kvalitatīvs mācību process.