Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

PUBLIKĀCIJU ARHĪVS 1.) Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā 2.) Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaites –oktobris 3.) Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaite – jūnijs ___________________________________________ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” noteikto, marta … Turpināt lasīt Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001