“BUTS” PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

Cienījamie skolēni un vecāki!

No 01.09.2017 Rojas vidusskolā plānots realizēt profesionālās pilnveides izglītības programmas skolēniem no 15 gadu vecuma:

  1. Biroja darba organizācija un vadība (160 stundas); BIROJA DARBA ORG
  2. Apdares darbi un telpu remonts (160 stundas).       APDARES DARBI

Mācības notiks 1 reizi nedēļā 3 mācību stundas, netraucējos mācības vispārējās izglītības programmā. Kopējais laiks, lai programmu apgūtu, plānots no 01.09.2017 līdz 31.05.2018 un no 01.09.2018 līdz 31.12.2018.

Izglītojamie pēc programmas apgūšanas saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Programmu īstenotāji ir Rojas novada dome (finansējums), Rojas vidusskola (nodrošina telpas) un mācību centrs ”BUTS” (nodrošina mācībspēkus). Programmu īstenošana iecerēta, lai atbalstītu Rojas jauniešiem iespēju paralēli mācībām apgūt profesiju.

Lai realizētu šo ieceri Rojas vidusskolā, nepieciešams vecāku apliecinājums, ka Jūsu bērns vēlas apgūt vienu no profesionālās pilnveides izglītības programmām un septembrī esat gatavi slēgt trīspusēju vienošanos (Rojas novada dome, mācību centrs “BUTS” un skolēna vecāki) par to, ka programma tiks apgūta.

Informācija: sk.I.Plāte (29181551) vai S.Veide (29777814)

.